EN

A CSI-COP projekt konzorciumának magyar tagja, a Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) a kutatás és a technológia területén támogatja a lányokat és a nőket. 2008-as megalapítása óta képviseli a nemek közötti egyenlőség ügyét a tudományban, és mára Magyarország vezető civil szervezetévé vált ezen a területen. A NaTE célkitűzései:

  • Ösztönözni a fiatal lányokat, hogy a tehetségüknek leginkább megfelelő oktatást és szakmai pályát válasszák;
  • Előmozdítani az esélyegyenlőséget a STEM és az info-kommunikációs technológiák területén;
  • Hozzájárulni egy sokszínű, kiegyensúlyozott kutatói közösség felépítéséhez.

E célokkal összhangban a NaTE fő feladata a CSI-COP projektben eredetileg az volt, hogy vezesse a civil kutatók nemileg kiegyensúlyozott csapatának toborzására és kiválasztására vonatkozó irányelvek kidolgozását, valamint a résztvevők nemének, életkorának, lakóhelyének és szocioökonómiai státuszának rögzítését. A CSI-COP projekt konzorciuma által végzett munka előrehaladtával azonban egyre jobban bekapcsolódtunk a konzorcium gyakorlati toborzási tevékenységébe, és a toborzással kapcsolatos többletfeladatokat is vállaltunk. Ezek közé tartozik a CSI-COP által fejlesztett tömeges, nyílt online kurzus (MOOC) és a GYIK magyarra fordítása; az eddig megjelent öt CSI-COP Hírlevél magyar változatának elkészítése, valamint egy workshop megszervezése az online adatvédelem iránt érdeklődők számára.

Igyekeztünk hatékony módszereket találni arra, hogy a hazai nagyközönség tagjait a projektben való részvételre ösztönözzük, annak ellenére, hogy a NaTE nélkülözi a nagyobb intézményekre jellemző szervezeti hátteret, ráadásul a külső körülmények is kihívások elé állítják az Egyesületet. E kihívások közül a legkomolyabb a koronavírus-járvány, illetve az Ukrajnában kirobbant háború.  

A koronavírus-járvány súlyosan érintette hazánkat. Az egymillió főre jutó COVID-halálozások összesített számát tekintve Magyarország bekerült a világ első tíz országa közé (https://www.worldometers.info/coronavirus/). Más európai országokhoz hasonlóan nálunk is hosszú ideig voltak érvényben korlátozások, amelyek túlnyomó részét röviddel „Az online adatvédelemhez való jog” című workshopunk időpontja előtt oldották fel. Ám mivel a fertőzésszám továbbra is magas maradt, jó néhány potenciális tanuló nem akart személyesen megjelenni egy beltéri rendezvényen. Az online adatvédelem témája iránti érdeklődésüket mutatja azonban, hogy sokan közülük online formában részt vettek az eseményen.

A korlátozások még érvényben voltak, amikor kitört az ukrajnai háború. Azóta több mint félmillió menekült érkezett Magyarországra (https://www.bbc.com/news/world-60555472), és ez a válsághelyzet a civilek példátlan mértékű összefogását eredményezte a menekültek fogadása és elhelyezése érdekében. A pénzbeli és tárgyi adományok mellett sok magyar állampolgár az idejéből is áldoz az Ukrajnából menekülők megsegítésére (pl. ingyenes fuvarozás, tolmácsolás, vagy gyerekekkel való játék keretében.) A civil segítők számára jelenleg a menekültek sorsa a legfontosabb: aki tud és hajlandó önkénteskedni, ezt az ügyet támogatja.

A NaTE az elmúlt években országos hálózatot épített ki tudósokból, tanárokból, kutatási igazgatókból, döntéshozókból, valamint olyan középiskolás lányokból, akik nemcsak érdeklődnek a STEM területek iránt, hanem a NaTE „nagyköveteiként” aktívan részt vesznek ezek népszerűsítésében is. A felsorolt szereplők általában nagy lelkesedést tanúsítanak az Egyesület programjai és rendezvényei iránt. A fenti körülmények között azonban a felnőtteknek nem volt kedvük elvégezni a MOOC-ot, vagy eljönni a workshopunkra, s vonakodásuk fő okaként a számítógép előtti munkavégzés által okozott fáradtságot, illetve az időhiányt említették a leggyakrabban. A középiskolás lányok egy része ezzel szemben lelkes érdeklődést mutatott az online adatvédelem iránt, de ők sajnos nem tudnak részt venni a projektben, mivel még nem töltötték be a 18. évüket. Esetükben arra kell szorítkoznunk, hogy a CSI-COP weboldalára irányítjuk őket, információt nyújtunk nekik, illetve olvasnivalóval látjuk el őket – egyszóval projektkommunikációs tevékenységet végzünk toborzás helyett.

Az említett számos nehézség ellenére sikerült azonosítanunk a következő néhány szempontot, amelyek hasznosnak bizonyulnak toborzási erőfeszítéseink során.

Kreativitás. Arra törekszünk, hogy új célcsoportokat találjunk (például Magyarországon élő külföldi hallgatókat), illetve új utakat fedezzünk fel e csoportok elérésére. Ennek egyik példája a kapcsolatfelvételem a Budapesti Corvinus Egyetem docensével, Dr. Vicsek Lillával, aki elsősorban a technológiák társadalmi vonatkozásait kutatja. Lilla három éve tanítja az „Approaches to Technology and Society” nevű tárgyat a Szociológia és Szociálpolitika Tanszék angol nyelvű mesterképzésén. Látva a CSI-COP projektben rejlő lehetőségeket, beépítette annak témáját a kurzusába, bátorítva a hallgatóit, hogy végezzék el a MOOC-ot, sőt, váljanak civil kutatóvá.

A hallgatók általában a világ különböző részeiből érkeznek. A tavaszi félévben a kurzust felvevő 13 diák túlnyomó többsége ázsiai országokból (Dél-Korea, Thaiföld, India, szovjet utódállamok, stb.) származik. Nem mindegyikük ismeri a civil kutatás fogalmát, illetve az ezen a területen tett európai erőfeszítéseket, ezért egy 20 perces előadás keretében megismertettem őket a civil kutatás lényegével és az online adatvédelem fontosságával. Emellett beszéltem nekik a CSI-COP célkitűzéseiről, és lépésről lépésre elmagyaráztam, hogyan lehet elvégezni a MOOC-ot, majd civil kutatóvá válni.

Közvetlen kapcsolatfelvétel. Tapasztalataink szerint a toborzás közvetlen megközelítése jobban működik, mint a homályos leírások és a személytelen információmegosztás. Minél személyesebbek és közvetlenebbek e-mailjeink és telefonhívásaink, annál valószínűbb, hogy felkeltik a címzettek érdeklődését. Például Szigeti Fanni, az Egyesület ügyvezetője kötetlen és informális stílusban megfogalmazott, ugyanakkor nagyon informatív meghívókat küldött ki a workshopunkra a potenciális érdeklődők célzott elérése érdekében.

Rugalmasság. Toborzási erőfeszítéseink során igyekszünk figyelembe venni az egyéni körülményeket és preferenciákat. Ezért döntöttünk a workshop hibrid formában való megrendezése mellett, lehetőséget adva a résztvevőknek, hogy eldöntsék, személyesen vagy online kívánnak-e részt venni. Bár a NaTE rendezvényének volt regisztrációs oldala, örömmel fogadtunk olyan résztvevőket is, akik nem regisztráltak, tudva, hogy ezekben a kiszámíthatatlan időkben előfordulhat, hogy néhányan csak az utolsó pillanatban döntenek a részvétel mellett. Ez a megközelítés kifizetődőnek bizonyult, hiszen végül többen vettek részt a workshopon, mint ahányan regisztráltak rá.

Rigler Dorottya (NaTE)

Megosztás:

© 2024 Nők a Tudományban Egyesület | Minden jog fenntartva.