Nők a Tudományban Egyesület tehetségprogram

A pályázati program két tevékenység megvalósításához kapcsolódik.

Egy 60 órás, innovatív szemléletű, társadalmi szemléletformáló hatással is bíró tehetséggondozó programot valósítottunk meg, a Nagyköveti Hálózat Tehetségprogramot, köznevelésben tanuló MTMI területen tehetséges középiskolás lányok számára.
A különösen tehetséges gyermekek komplex, teljes körű tehetségfejlesztését biztosító programsorozat megvalósítása a Nagyköveti Hálózat Tehetségprogramjára épül. A programban résztvevő lányok közül kiválasztottuk azokat, akik valamilyen különleges szaktudással, érdeklődéssel bírnak. Az itt kiválasztott Nagykövetek egy speciálisabb mentorprogramban vettek részt, ahol speciális területükben való elmélyüléshez kaptak célzott segítséget.

A tehetségprogram egyrészt támogatta a résztvevők későbbi tudományos pályafutását készségeik fejlesztésével, másrészt szemléletformáló közösségi munkára készítette fel őket, melynek során a kortársaik körében hívják fel a figyelmet arra, elsősorban kortárs szerepmodellként, hogy az MTMI pályák éppúgy valók lányoknak, mint fiúknak, és minden tehetségnek érdemes ezeken a pályákon elindulniuk és nyitva áll előttük egy sikeres tudományos, fejlesztői karrier lehetősége.

Megvalósult szakmai tevékenységek

4 órás online élményalapú interaktív csoportos foglalkozás szülőknek

A pedagógiai szakemberrel azt a témát jártuk körül, hogyan segíthetik a szülők sikerhez gyermekeiket műszaki-természettudományos területen (is)? Milyen különbségek vannak aközött, ahogyan a fiúk és a lányok a tanulási nehézségeket értelmezik? A műhelyfoglalkozás célja a szülők segítő szerepének támogatása volt.

A pályázati program további kiegészítő része a rövidfilm készítése és az 1 napos tanulmányút volt.

60 órás, innovatív szemléletű, társadalmi szemléletformáló hatással is bíró tehetséggondozó program megvalósult alkalmai

Ismerkedés, csapatépítő alkalom

A foglalkozáson bemutatkozott a Nagyköveti Tehetségprogram, majd jégtörő játékok segítették az ismerkedést

Nagykövetté válás, csapatépítő alkalom

Ezen a foglalkozáson az önbizalom építésével, az önmotiváció fejlesztésével, az énhatékonyság élmény megtapasztalásával foglalkoztunk, valamint hozzákapcsoltuk a kreativitás kibontását és az együttműködési készségek fejlesztését, a megküzdési stratégiák feltárását is, amelyek révén az MTMI területen fokozottan tapasztalható előítéletek ellenére is képessé válhatnak a diákok az önérvényesítésre és az önmegvalósításra.

Találkozás az Alumni Nagykövetekkel

Találkozás az Alumni Nagykövetekkel, és beszélgetés a pályaválasztási lehetőségekről, akik felsőoktatási tanulmányokat folytatnak hazai és külföldi egyetemeken.

Pályaválasztás, pályaorientációt támogató alkalom

Személyre szabott pályaorientáció egyéni konzultáció és csoportmunka formájában, pályaválasztási szakember által vezetve.
Az alkalom célja az volt, hogy motiválja a diákokat a tudatos pályaorientációban és módszert adjon ahhoz, hogy mit tehetnek ők maguk. A diákok legtöbbször sztereotípiák és elvont célok alapján választanak pályát, nincsenek tisztában azzal, hogy mit tudnak tenni annak érdekében, hogy jó döntést hozzanak a pályaválasztáskor. A munkaerőpiac dinamikus változása mellett elengedhetetlen egy olyan hozzáállás elsajátítása, mely kiindulási pontként tud szolgálni útkereséskor.

Önismeret és személyiségfejlesztés

Önismereti foglalkozáson az énképpel, reálképpel, énideállal foglalkoztunk, különböző csoportos feladaton keresztül. Megbeszéltük az önértékelés, önbizalom, önbecsülés jellemzőit és ezek közti különbségeket, ennek kapcsán beszéltünk sikerekről, önbecsülésünket aláásó, illetve megerősítő mondatokról, alapvető beállítódásokról, illetve időkerék feladat kapcsán önbizalmunkat csökkentő és növelő helyzetekről. A feladatokat párokban dolgozták fel a résztvevők, a reflexiós körökben elsősorban az egymásra való kapcsolódás volt a cél.

Minden téma indirekt módon került feldolgozásra, és az alkalom vezetője állandóan visszajelzést adott a résztvevők megnyilvánulásaira, és bíztatta őket, a reflexióra és az önreflexióra egyaránt.

Nők az MTMI pályán

A foglalkozáson először előadás formájában ismerkedtek meg a tehetséges diákok az MTMI felsőoktatási szakok illetve az ezekkel a végzettségekkel művelhető szakmák esetében a nők és férfiak arányának alakulásával, a nők alulreprezentáltságának mértékével, annak okaival és a lehetséges megoldásokkal.

A foglalkozás második felében statisztikák és szakirodalom elemzésének segítségével fejlesztették analitikus és szintetizáló képességeiteket, ami egyfelől azt szolgálta, hogy a Nagyköveti tevékenységet kontextusba helyezzük számukra és a Nagyköveti érveléseket segítsük megfelelő háttéranyagokkal, másrészt ezek a képességek a tudományos gondolkodás és tanulmányírás során is elengedhetetlen fontosságúak

Példaképek közelről – Találkozás kutatói példaképekkel

Találkozás női példaképekkel, kutatói sikertörténetek, önmenedzselés, szakmai építkezés és jelenlét a sikeres kutatói/fejlesztői pálya érdekében.

Korábbi felméréseink alapján az inspiráló személyes történet, jelenlét óriási hatással van a lányok elköteleződésére a tudományos pálya iránt. A kutatás-fejlesztésben az eredmény szempontjából is kiemelten fontos, hogy nők is részt vegyenek fejlesztési folyamatokban (ismeretesek a gyógyszerfejlesztés vagy az autóipar problémái a férfiakra való fejlesztés sokszor egészséget veszélyeztető jelenségével), ezeket a szempontokat a legátélhetőbben maguk a kutatók tudják elmesélni a pályaválasztás előtt álló lányoknak..

Makerspace digitális műhelyben gyakorlati projektmunka

A foglalkozás keretében egy kutatóhajó legénysége világkörüli expedícióra indul, hogy a résztvevők megismerjék a globális felmelegedés okait és azok összefüggéseit. A magával ragadó utazás során a diákok különböző szerepekbe helyezkedve kutatnak, mérnek, terveznek, építenek, és közben számos jól működő megoldással, illetve alkalmazkodási stratégiával találkoznak. A program célja, hogy jó gyakorlatokon keresztül olyan tudást szerezzenek a diákok, amit másoknak is átadva a fenntartható élet alapjait teremthetik meg.

Digitális történetmesélés elsajátítása gyakorlati projektmunka keretében

Szó volt a bemutatkozás és a bemutatás jelentőségéről, megtapasztalhatták, hogy lehet néhány mondatban ’megemelni’ egy előadót. Megismerkedtünk a történetmesélés alapjaival is.

Digitális történetmesélés elsajátítása – egyéni alkalom

A workshop célja az volt, hogy a diákok erősségeire alapozva megtalálják saját történeteiket, és segítsük a magával ragadó előadásaik megszületését, illetve ezeket megfelelő formában, meggyőzően, a rájuk jellemző lelkesedéssel és szenvedéllyel tudják majd megosztani a hallgatósággal.

Energiagazdálkodás

Az energiagazdálkodás fogalmával, és az ehhez tartozó módszertani technikákkal ismerkedtek meg a résztvevők a foglalkozáson. A priorizálás, tervezés fontosságáról is szó volt, az egyéni különbségek fontosságának kihangsúlyozása mellett. Mi az ami tölt, mi az ami merít? Saját példákat gyűjtöttek a résztvevők, de sok technikai tanáccsal is megismerkedtek a résztvevők.

Kommunikációs tréning – Vitakultúra és érdekérvényesítés

A foglalkozás során a vitához kapcsolódó fogalmakkal, az érv felépítésével, és a vitakultúrához fonódó elemekkel ismerkedtek meg a résztvevők. Gyakorlatias és játékos példákon keresztül gyakorolták az elméleti tudást. A foglalkozás nagy hangsúlyt fektetett a megszólalásokra, és a véleményütköztetésre. A vitának kiemelt szerepe van a Nagyköveti szerepben, számtalanszor kerülnek olyan helyzetbe, hogy vitázniuk, érvelniük kell a lányok, nők MTMI területen témában, és az érvek ütköztetésének megtanulása a kommunikációs készségeit is fejlesztette a résztvevőknek.

Alumni felkészítés, záróalkalom

Az alkalom célja a program során szerzett készségek és képességek tudatosítása, és az alkalmakra való reflexió, játékos és közösségformáló módon. A záróalkalommal lehetőséget kaptak a résztvevők visszajelezni a programmal kapcsolatban, és a jövőbeni nagyköveti szerepüket is megismerhették.

Ez az alkalom készítette fel a diákokat arra a szemléletformáló tevékenységre, amit már az Alumni Hálózat tagjaként fognak végezni. Vagyis alumni tagként hogyan tudnak a továbbiakban a hálózat hasznos tagjaként működni, hogyan tudják már mentorként, kortárs példaképként, önkéntesként segíteni a nők tudományos és fejlesztői pályákon való érvényesülését.

Különösen tehetséges gyermekek komplex, teljes körű tehetségfejlesztését biztosító programsorozat megvalósult alkalmai

Mentor felkészítő tréning

Eligazító és felkészítő alkalom a mentorok számára. A mentorprogram keretrendszerének ismertetése és elfogadása.

Nyitó alkalom

A nyitóeseményen volt először lehetősége a mentoráltaknak találkozni a mentorukkal.

Csapatépítő játékok segítségével támogattuk, hogy az elejétől kezdve megtalálják a közös hangot. Az eseményen átbeszélgettük a mentorprogram kereteit és célját.Valamint ez az alkalom jó lehetőséget nyújtott arra, hogy szövetkezzenek és megbeszéljék:
Mi a közös cél?; Mit kínál a mentor?; Mit kínál a mentorált?; Hogyan dolgozzanak együtt?; Miért vállal felelősséget a mentor?; Miért vállal felelősséget a mentorált?; Hogyan tartják a kapcsolatot? stb.

Egyénre szabott mentorálás – egyéni konzultációk

Egyénre szabott mentorálás a mentorált kutatási érdeklődési, egyéni karrierszügségletenek megfelelően

Záróalkalom

A háromhónapos mentorprogram lezárása sok játékkal, projektfeladat bemutatókkal, értékeléssel.

Képgaléria

A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából, az NTP-SPEC-22-0158 számú, a “Nők a Tudományban Egyesület tehetségprogram” című pályázati program keretében valósult meg.
Pályázati összeg: 4.275.000 Ft