Nők a Tudományban Egyesület tehetségprogram

A pályázati program keretében egy 60 órás, innovatív szemléletű, társadalmi szemléletformáló hatással is bíró tehetséggondozó programot valósítottunk meg, a Nagyköveti Hálózat Tehetségprogramot, köznevelésben tanuló MTMI területen tehetséges középiskolás lányok számára. A program speciális célja a nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítása az MTMI oktatásban és szakmákban, elsősorban a kutatói és fejlesztői pályákon közép- és hosszútávon.

A tehetségprogram egyrészt támogatta a résztvevők későbbi tudományos pályafutását készségeik fejlesztésével, másrészt szemléletformáló közösségi munkára készítette fel őket, melynek során a kortársaik körében hívják fel a figyelmet arra, elsősorban kortárs szerepmodellként, hogy az MTMI pályák éppúgy valók lányoknak, mint fiúknak, és minden tehetségnek érdemes ezeken a pályákon elindulniuk és nyitva áll előttük egy sikeres tudományos, fejlesztői karrier lehetősége.

Megvalósult szakmai tevékenység

4 órás online élményalapú interaktív csoportos foglalkozás szülőknek
A pedagógiai szakemberrel azt a témát jártuk körül, hogyan segíthetik a szülők sikerhez gyermekeiket műszaki-természettudományos területen (is)? Milyen különbségek vannak aközött, ahogyan a fiúk és a lányok a tanulási nehézségeket értelmezik? A műhelyfoglalkozás célja a szülők segítő szerepének támogatása volt.

Ismerkedés, csapatépítő alkalom

A foglalkozáson bemutatkozott a Nagyköveti Tehetségprogram, majd jégtörő játékok segítették az ismerkedést.

Nagykövetté válás, csapatépítő alkalom

Ezen a foglalkozáson az önbizalom építésével, az önmotiváció fejlesztésével, az énhatékonyság élmény megtapasztalásával foglalkoztunk, valamint hozzákapcsoltuk a kreativitás kibontását és az együttműködési készségek fejlesztését, a megküzdési stratégiák feltárását is, amelyek révén az MTMI területen fokozottan tapasztalható előítéletek ellenére is képessé válhatnak a diákok az önérvényesítésre és az önmegvalósításra.

Pályaválasztás, pályaorientációt támogató alkalom

Személyre szabott pályaorientáció egyéni konzultáció és csoportmunka formájában, pályaválasztási szakember által vezetve.
Az alkalom célja az volt, hogy motiválja a diákokat a tudatos pályaorientációban és módszert adjon ahhoz, hogy mit tehetnek ők maguk. A diákok legtöbbször sztereotípiák és elvont célok alapján választanak pályát, nincsenek tisztában azzal, hogy mit tudnak tenni annak érdekében, hogy jó döntést hozzanak a pályaválasztáskor. A munkaerőpiac dinamikus változása mellett elengedhetetlen egy olyan hozzáállás elsajátítása, mely kiindulási pontként tud szolgálni útkereséskor.

Nők az MTMI pályán

A foglalkozáson először előadás formájában ismerkedtek meg a tehetséges diákok az MTMI felsőoktatási szakok illetve az ezekkel a végzettségekkel művelhető szakmák esetében a nők és férfiak arányának alakulásával, a nők alulreprezentáltságának mértékével, annak okaival és a lehetséges megoldásokkal.

A foglalkozás második felében statisztikák és szakirodalom elemzésének segítségével fejlesztették analitikus és szintetizáló képességeiteket, ami egyfelől azt szolgálta, hogy a Nagyköveti tevékenységet kontextusba helyezzük számukra és a Nagyköveti érveléseket segítsük megfelelő háttéranyagokkal, másrészt ezek a képességek a tudományos gondolkodás és tanulmányírás során is elengedhetetlen fontosságúak.

Példaképek közelről – Találkozás kutatói példaképekkel

Találkozás női példaképekkel, kutatói sikertörténetek, önmenedzselés, szakmai építkezés és jelenlét a sikeres kutatói/fejlesztői pálya érdekében.

Korábbi felméréseink alapján az inspiráló személyes történet, jelenlét óriási hatással van a lányok elköteleződésére a tudományos pálya iránt. A kutatás-fejlesztésben az eredmény szempontjából is kiemelten fontos, hogy nők is részt vegyenek fejlesztési folyamatokban (ismeretesek a gyógyszerfejlesztés vagy az autóipar problémái a férfiakra való fejlesztés sokszor egészséget veszélyeztető jelenségével), ezeket a szempontokat a legátélhetőbben maguk a kutatók tudják elmesélni nektek.

Kommunikációs tréning – Vitakultúra és érdekérvényesítés

Száz százalék érv, nulla százalék indulat. A konstruktív vita alapja az érvelés és az indulatmentes kommunikáció. A vitakészség-fejlesztő foglalkozáson az érvelés-technika alapjainak elsajátítása, valamint a hibás érvek megismerését követően különféle, aktuális és izgalmas témák mentén a diákok megtapasztalták a vitázás alapjait és eszközeit. Mindemellett olyan készségeik is fejlődésnek indultak, mint az empátia és a tolerancia.

Ezzel egy időben elsajátították a nyilvános beszéd alapjait, melynek köszönhetően olyan fontos készségeik fejlődtek, amik segítenek az ötleteik hatékony kommunikálásában és a sikeres nyilvános szereplésben.

Érdekérvényesítés, asszertív kommunikáció

Nagy hangsúlyt fektettünk az előítéletek jelenségére, illetve ezek kiküszöbölésének eszközeire, így az asszertív kommunikáció egy formájának alapjaival, az együttérző kommunikációval ismerkedtek meg az alkalom során. Az adott téma játékos, sok-sok párbeszéd útján, interaktív módon való feldolgozása volt az egyik célkitűzésünk. Másik célkitűzés, melyre szintén nagy hangsúly került, hogy közelebb kerüljenek saját működésmódjuk megismeréséhez, jelen esetben kommunikációs mintázataikon keresztül, melyek hosszútávon mind hozzásegíthetik a számukra ideális pálya kiválasztásában.

Digitális történetmesélés elsajátítása gyakorlati projektmunka keretében

A workshop célja az volt, hogy a diákok erősségeire alapozva megtalálják saját történeteiket, és segítsük a magával ragadó előadásaik megszületését, illetve ezeket megfelelő formában, meggyőzően, a rájuk jellemző lelkesedéssel és szenvedéllyel tudják majd megosztani a hallgatósággal.

Digitális történetmesélés elsajátítása – egyéni alkalom

Szó volt a bemutatkozás és a bemutatás jelentőségéről, megtapasztalhatták, hogy lehet néhány mondatban ’megemelni’ egy előadót. Megismerkedtünk a történetmesélés alapjaival is.

Társadalmi elvárások, szocializáció, önvédelmi edzés

Foglalkoztunk a társadalmi elvárásokkal, a nemekhez kapcsolódó szerepekkel és a szocializációval, majd a napot egy önvédelmi edzéssel zártuk.

Időgazdálkodás

Idő: hogyan lehet belőle többet csinálni az energiagazdálkodás segítségével? Milyen tevékenységek azok, amik töltenek? Hol van az én legnagyobb kihívásom az időgazdálkodással kapcsolatban?
A foglalkozás során ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ, és így a rezilienciával kapcsolatos tudatosságot erősítettük.

Design thinking workshop

A foglalkozás célja a tervezői gondolkodás elsajátítása volt. Hiába nagyszerű egy ötlet, ha nincs meg hozzá a tudás, hogy hogyan lesz az ötletből érték előállítás. Ezt a tervezői, innovátori gondolkodást tanítja meg a Design thinking workshop, ahol társadalmi innováció témakörében választott problémára felépített folyamaton keresztül tanulták meg a diákok ennek az ember-központú tervezési folyamatnak a lépéseit.

Pályaválasztás innen és túl: külföldi és belföldi lehetőségek, tervek – Alumni Nagykövetek beszámolói

Korábbi NaTE Nagykövetek beszámolói, akik felsőoktatási tanulmányokat folytatnak hazai és külföldi egyetemeken.

Alumni felkészítés, záró alkalom

Ez az alkalom készítette fel a tehetséges diákokat arra a szemléletformáló tevékenységre, amit már az Alumni Hálózat tagjaként fognak végezni.

A továbbiakban mentorként, kortárs példaképként, önkéntesként segíthetitek a nők tudományos és fejlesztői pályákon való érvényesülését.

Képgaléria

A program a Miniszterelnökség támogatásával, az NTP-SPEC-21-0106 számú, „Nők a Tudományban Egyesület tehetségprogram” című pályázat keretében valósul meg, a 2021. július 1. és 2022. június 30. közötti időszakban.
Pályázati összeg: 2 000 000 Ft