Szakmai beszámoló

Pályázati azonosító: NTP-PKTF-18-0008

Pályázó neve: Nők a Tudományban Egyesület

Pályázó címe: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

Program címe:  Scindikátor – tudománykommunikációs verseny és fejlesztési program fiatal innovátorok számára

A pályázati program lényege

A program a hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak és társadalmi felelősségvállalásuk erősítésének támogatása egy tudománykommunikációs versenyen és a hozzá kapcsolódó kommunikációs és innovációs készségeket fejlesztő programon keresztül valósult meg. A verseny nyitott volt minden alap-, mesterszakos vagy doktori képzésben részt vevő 35 év alatti fiatal számára, akinek van saját tudományos vagy innovációs ötlete, kutatása, projektje az MTMI terület valamelyikén.

A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenység időrendi összefoglalása

Elsődleges feladatának azt tekintette a program, hogy a hazai és határon túli pályakezdő technológia-orientált területeken tanuló és dolgozó, tehetséges és kreatív alap-,mesterszakos és doktorandusz hallgatókat felkészítse a több hónapos mentorprogram során egy sikeres innovátori életpályára, megküzdési technikák, a self branding és a networking elsajátításával. A programban résztvevő fiataloknak lehetőséget biztosítottunk arra, hogy személyesen találkozzanak a hazai startup accelerátorokkal,sikeres innovátorokkal,illetve a médiaszereplésnek köszönhetően további tehetséghasznosulást segítő cégek,szervezetek is felfigyelhessenek rájuk.

A képzések során személyre szabott mentorálás és csoportos tréningek segítették a résztvevőket.

 1. Tréning – ötletfejlesztő workshop – alapszintű tudománykommunikáció, innovációs ötletek projektté fejlesztése.
 2. Személyiségfejlesztő kommunikációs tréning
 3. Önmenedzselés, vezetői készségek tréning
 4. Innovációs készségek fejlesztése
 5. Személyiségfejlesztő egyéni mentorálás
 6. Személyiségfejlesztő egyéni mentorálás
 7. Egyéni önmenedzselés,vezetői készségek mentorálás
 8. Egyéni tudománykommunikációs képzés
 9. Tudománykommunikációs képzés
 10. Egyéni tudománykommunikációs képzés

A bevont célcsoport és a beválogatás módszerének bemutatása

A célcsoport 16-35 éves fiatalok, ezen belül MTMI alap- vagy mesterszakos illetve doktorandusz hallgatók, akik saját tudományos projektjükön dolgoznak, és szeretnék eredményeiket érthetővé és érdekessé tenni a nagyközönség számára is és elkötelezettek abban, hogy a tudományt és az innovációt vonzóvá tegyék a fiatalabb diákok számára is.

A résztvevők száma: ötletfejlesztő workshopon 35 fő, mentorprogramban 14 fő. Tehetségtípus: sikeres, kreatív, autonóm.

Beválogatás módszertana: online felületen jelentkezhettek a célzott tudományterületekről a programra, amiben bemutatták technológiai szenvedélyüket, tudományterületüket vagy kutatásukat. A jelentkezők közül szakmai zsűri választott egy előre meghatározott szempontrendszer alapján. A kiválasztás szempontjai az alábbiak voltak: mennyire kidolgozott az ötlet illetve a téma, mennyire érthető és kreatív az előadásmód és mennyire hitelesen tudja bemutatni elkötelezettségét a téma és annak népszerűsítése iránt. A kiválasztási folyamat két lépcsőben történt.

A program célközönségének és helyszínek bemutatása

Célközönség: Pályaorientáció szempontjából elsődleges célközönség a középiskolai diákok voltak, akiket a program a tudományos, technológiai pályák felé terel.  Másodlagosan az egyetemi hallgatók, akik inspirálódtak ezekből a projektekből és elkötelezettebbé váltak leendő szakmájuk iránt. Fontos célközönség volt a középiskolai tanárok, illetve a szülők, akik hatással lehetnek a diákok pályaválasztására. Tudománykommunikációs szempontból pedig a laikus nagyközönség elérése volt a cél, akikhez a tudományt szeretnénk közelebb hozni.

Helszínek: Zipernowsky Tudományok és Művészetek Háza – Csoportos és egyéni foglalkozásokhoz ideális, inspiráló környezet biztosított. Döntő – elsődleges célja,hogy a tudományt, annak résztvevőit közelebb hozzuk a mindennapokhoz. Ennek legfőbb elemeként az audiovizualitással lehet profi előadásmódot nyújtani, egy mérsékelt show keretében.

A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása

A program célja volt felkutatni azokat a hazai és határon túli pályakezdő technológia-orientált területeken tanuló és dolgozó, tehetséges és kreatív alap-, mesterszakos és doktorandusz hallgatókat, kiemelkedően tehetséges fiatalokat – jövendő tudósainkat -, akik jelenleg is saját tudományos vagy technológiai kutatásukon, projektjükön dolgoznak és motiváltak arra, hogy a program segítségével a tudomány hírnökeivé váljanak, segítve ezzel egy híd építését a tudomány elefántcsonttornya és a társadalom közé. A célcsoport visszajelzései alapján a kitűzött célok megvalósultak.

Néhány visszajelzés:

“Nagyon sok üzenetet kapok a program után. Szakmai kollaborációk potenciális lehetőségeit generálta a verseny.”

“Hívtak rádiókba, cikket írtunk, valamint konferenciameghívást is kaptam. Ezen kívül a szakmai közeg is jobban megismert név szerint, ami új kapukat nyitott ki és hihetetlen mértékben bővítette a kapcsolati hálónkat. “

“Fantasztikus élmény olyan visszajelzéseket hallani, mikor valaki meséli mellettem az utcán, hogy a rádióban milyen jó beszélgetést hallott X témáról, én meg ott állok mellette, hogy helló, hát az én voltam 😊 ”

Azon tevékenységek és módszerek bemutatása, melyek segítségével a fiatalok megismerték az innovációs környezet sajátosságait, annak résztvevőit

A képzés során a mentorok közül többen is innovációs területen tevékenykednek, nekik a gyakorlati tudás és készségek átadása mellett az is a feladatuk volt, hogy az innovációs környezet elvárásait, jellegzetességeit közvetítsék a programban részt vevő fiatal innovátorok felé. Emellett az elődöntőn és az azt megelőző workshopon (kiegészítő tevékenység) találkozhattak az innovációs szervezetek és kutatóintézetek, technológiai cégek képviselőivel, aminek részben az a szerepe, hogy visszajelzést adjanak a projektekre az innovációs szcéna perspektívájából. Emellett ez a kapcsolatépítésre is jó alkalom volt.

Ezek mellett a következő rendezvények segítették az innovációs tevékenység megismerését:

 • Kutatók éjszakája: a résztvevők a kutatói célokkal, tevékenységgel, módszerekkel ismerkedhettek szórakoztató formában
 • Science Meet-up sorozat: meghívott előadókkal, akik betekintést adtak az aktuális innovációs trendekbe és a kutatás-fejlesztésbe, mint hivatásba

Tevékenységek és módszerek, melyek elősegítették a résztvevő fiatalok személyiségfejlesztését, ön-menedzselő, innovációs és vezetői készségeinek fejlődését

A mentorprogram csoportos és egyéni mentorálás keretében zajlott.

Személyiségfejlesztési, önmenedzselési készségek – A képzések fókusza a self branding volt, ennek keretében olyan kommunikációs technikákat tanultak, amik mind a verseny, mind az akadémiai szektorban segítségükre lehet. A cél az volt, hogy a résztvevők megismerjék saját magukat, képességeiket és lehetőségeiket, valamint hitelesen és érthetően kommunikáljanak, bízzanak magukban és megszabaduljanak félelmeiktől. A gyakorlati tréningek arra irányultak, hogy mindenki rátalálhasson a számára legközelebb álló műfajokra, gondolkodásmódra, stílusra.

Innovációs készség – Kutatók és stratégiai tervezők segítették a fejlődést. Ehhez a modulhoz tartozott részben a tudománykommunikációs képzés is. Tartalmi célként minden résztvevőnél a saját SCIndikátor döntőre szánt előadásának kidolgozását határoztuk meg. Ezek felépítésénél többnyire a design thinking, a kérdésalapú (inquiry based) és elbeszélő (story telling) megközelítéseket alkalmaztuk.

Vezetői készség – Business coach segítette a jó döntési stratégiák kialakítását, a saját célok felismerését, annak a technikáját, hogyan tudnak a résztvevők másokat is hatékonyan bevonni a cél megvalósításába, hogyan lehet egy csapatot felépíteni és működtetni, az erőforrásokat allokálni.

Tevékenységek és módszerek, melyek segítették a résztvevő fiatalokat az innovációs környezet által támasztott kihívások során keletkezett problémák (konfliktus, siker-, kudarcélmény, frusztrációk stb.) kezelésében

A programok során harmadik éve a kommunikációs képzésekből, valamint a személyes és business coaching világából ismert elemekkel dolgozunk. A kis létszámnak köszönhetően még a csoportos foglalkozásokon is lehetőség volt arra, hogy a coachok és mentorok személyre szabottan is foglalkozzanak egy-egy résztvevővel, amennyiben azt szükségesnek látták vagy a résztvevő maga jelezte az igényét. Így a kiadott projektfeladatok komplexitását is mindig az egyéni igényekhez megfelelően lehetett igazítani, biztosítva ezzel a személyes fejlődést. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy csoportos alkalmakkor egymás számára is visszajelzéseket fogalmazzanak meg, ezeket a kritikákat pedig a helyükön kezelve be tudják építeni a további munkájukba.

A konfliktusok kezelésének és a nyitott környezet kialakításának fontos pillére volt az improvizációs-  illetve drámajáték foglalkozás, ahol a résztvevők eltérő szerepeken keresztül gyakorolták a különböző, valós életben is előforduló szituációk kezelését.

A program során a résztvevők számára biztosított találkozási lehetőségek (cégek, szervezetek, fiatal innovátorok stb.)

A mentorprogram során több alkalmat is biztosítottunk cégekkel, szervezetekkel, fiatal innovátorokkal való találkozásokra. Ilyenek voltak a Science meetup-ok, ahová a SCIndikátor program alumni tagjai, már befutott fiatal innovátorok is hivatalosak voltak. Formája: gondolatébresztő, vitaindító előadás egy kutatótól, majd kötetlen beszélgetés, kapcsolatépítés. Kiemelt esemény volt továbbá az elődöntő és a döntő is, előbbinél 100 meghívottal, utóbbinál 270 céges, akadémiai, fiatal innovátorral volt lehetősége a résztvevőknek kapcsolatot építenie.

Gyakorlati tapasztalatok, a résztvevők visszajelzései:

“Elkezdtem kidolgozni a saját vállalkozásomat, sok mindent kell még elrendezni hozzá, de eddig csak egy távoli álom volt, most viszont megvalósítható lesz remélhetőleg még ebben az évben.”

“Megnyertem a PhD napokat a MTTT PhD konferencián”

“Magabiztosabban beszélek nem csak a tudományomról, hanem bármiről. Már tudatosan használom a tanult technikákat, nem kell figyelnem annyira, mint a felkeszites alatt és már mások is észrevették, hogy érhetőbben adom elő magam.”

“A mentoroknak nagyon hasznos tanácsai voltak, amiket biztosan szerteágazóan tudok majd használni az életem során. Ezek közül néhány: 1 perc 1 dia, először legyen meg a szöveg, azután jöhet a prezi, forró szív, hideg fej.”

“Nagyon szuperek voltak a gyakorlati anyagok, amiket emailen küldtetek, rengeteget tanultam belőlük.”

 

A programsorozatban a bevont tehetségek kooperációja, a szakmai együttműködés

A felkészülés során nagy hangsúly került a program egyik alapértékét jelentő csoportkohézió kialakítására, amelyhez csapatépítő játékok és a feladatok közös megoldásai is hozzájárultak. Az egyes feladatok feldolgozásánál és értékelésénél a tudatos önreflexió mellett nagy teret kaptak a csoporttársak kritikai visszajelzései is.

Fontos eleme a kooperációnak az alumni csoport. Már két lezárt évet tud maga mögött a program. A korábbi évek tehetségei ezen a csoporton keresztül adják vissza az új generációnak az általuk tanultakat illetve amit azóta a pályán elsajátítottak. Ez teszi fenntarthatóvá az együttműködést. Részben mentorokként, részben külső kapcsolatok menedzsereiként működnek közre a továbbiakban.

A program hatása a hazai tehetségek és a tehetséges határon túli magyar, továbbá a külföldi programokban résztvevő magyar fiatalok közötti kapcsolatépítésére

A NaTE eddigi gyakorlatának megfelelően valamennyi programjában folyik tájékoztatás, illetve csaknem valamennyiben toborzás a határon túli fiatalok körében is. A Science meet-up-ok, a kapcsolatépítő workshopok, a mentorprogramok természetüknél fogva biztosították a kapcsolatépítést a résztvevők, a cégek, intézmények, meghívott előadók és a mentorok között. Ezeken a programokon közösen vettek részt a hazai és a határon túli fiatalok, így megvalósult a program egyik kiemelt célja: a jövő innovátorainak találkozása a befutott, sikeres kutatókkal, innovátorokkal.

A mentorprogram tudatosan fontos eleme a közösségépítés a hazai, a határon túli és a külföldi programokban résztvevő magyar fiatalok között, így a résztvevő fiatalok egy szoros közösség tagjaként léptek ki a programból. A 2019. év SCIndikátor verseny egyik különdíjasa is például újvidéki illetőségű. A szakmai zsűrit pedig szlovák és vajdasági illetőségű zsűrítagok is alkották.

A megvalósult tevékenységek bemutatása, különös tekintettel arra, hogy ezek milyen területen és miként járultak hozzá a bevont tehetségek társadalmi felelősségvállalásának kialakulásához, erősödéséhez

A SCIndikátor verseny és mentorprogram egyik fontos alapértéke, egyben alapvető követelménye is, hogy a pályázó a választott témával is bizonyítsa a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségét. Ez a követelmény megjelent a pályázati felhívásban és a zsűri tagjainak döntését is befolyásoló kritériumként. A 2019. évi SCIndikátor verseny 1. helyezettje például csapatával olyan komposztálási technológiát fejleszt, amely egy hónap alá képes csökkenteni a háztartási bioműanyag hulladék lebomlási folyamatát. 

A verseny után különféle rendezvényeken személyesen népszerűsítették és népszerűsítik a tudományt. Ennek kettős szerepe van a társadalmi felelősségvállalás szempontjából:

 1. Ezek a fiatalok részt vállalnak a tudomány átlagemberekhez, társadalomhoz való közelebbviteléhez, ami kiemelt téma ma az egész világon. A felkészítés során kiemelt figyelmet kapott az, hogy laikus közönség felé is érthető, élvezhető módon kommunikálják a tudományos eredményeket.
 2. Szerepmodellként jelennek meg a fiatalok előtt, amikor iskolákba, egyetemekre látogatnak el, ezzel terelve a tudományos és innovációs pályák felé a fiatalokat. A korábbi résztvevők mentorokként térnek vissza a programba, erősítve bennük a felelősségtudatot, hogy ők is adjanak át tudásukból, tapasztalataikból az újaknak.

A pályázati támogatásból megvalósult kiegészítő tevékenységek tapasztalatai a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével

1. kiegészítő tevékenység – Ötletfejlesztő és alap tudománykommunikációs workshop

A pályázók közül a legjobb 30jelentkező vehetett részt a workshopon, aminek célja az volt, hogy hasonló szintre hozza fel a résztvevőket. Ennek érdekében 2 napos intenzív kurzus során fejlesztették tovább egyéni segítséggel a tudományos projekjük bemutatását, és egy alapszintű tudománykommunikációs képzést is kaptak.

Visszajelzés a tevékenységről: “Nagyon élveztem, hogy olyan személyek vesznek körül, akik annyira nagyon szeretik a kutatásukat, mint én.”

2. kiegészítő tevékenység – Nyilvánosság biztosítása a programban résztvevők számára

A SCIndikátor program céljainak eléréséhez elengedhetetlenül fontos a széleskörű nyilvánosság biztosítása, amelyet országos médiakampányon keresztül valósítottunk meg. A sokszínű mentoralkalmaknak köszönhetően, ahol a sajtószereplés is egy kiemelt terület volt, a mentoráltak magabiztosan és élvezetesen tudtak tudományos szenvedélyükről, kutatási eredményeikről mesélni a különöböző médiumoknak. Számukra rádió, TV és országos hírportál megjelenést biztosítottunk a már kiépített médiakapcsolatokon keresztül.

A programban résztvevők nyilvánosságának biztosítása

Az országos médiakampány mellett a mentoráltaknak rádió, TV és országos hírportál megjelenést biztosítottunk ( Sajtómegjelenések )

 • 14 fő 19-34 év közötti tehetséges, tudománykommunikációból professzionális szinten felkészült tehetséges fiatal, akik képessé váltak a társadalom felé érthetően kommunikálni tudományos projektjüket
 • Határon átnyúló szakmai kapcsolatok jöttek létre a résztvevő fiatalok között
 • 3 találkozó valósult meg a programban résztvevő tehetségek és innovációs szervezetek képviselői, lehetséges mecénások között
 • 5 új önkéntes mentor jelentkezett az alumni csoportból
 • Spin-off projektek: a versenyzők között új együttműködések alakultak ki, új innovációs projektekre
 • Együttműködések, kutatási részvétel felajánlás, szakmai cikkek

A programba bevont megvalósító személyek és az általuk ellátott tevékenység bemutatása

Kraszkó Zita – Improvizációs tréner, színész, műsorvezető. Kommunikációs tréningjei az improvizációs drámapedagógia eszköztárára építettek. A cél az volt, hogy a résztvevők megismerjék képességeiket, tehetségüket, lehetőségeiket és rutint szerezzenek a nyilvánosság előtti szereplésben, hitelesen és érthetően kommunikáljanak, bízzanak magukban és megszabaduljanak félelmeiktől.

Orlai Balázs – stratégia tervező, a MOME oktatója. Business coaching feladatkörét látta el programba bekerült fiataloknak.

Stöckert Gábor – Rovatvezető, korábban programozó volt. 2019 óta egy online újság főszerkesztő helyettese. A tudománykommunikációt munkájából adódóan igen fontosnak tartja, és úgy véli, hogy a tudományos eredmények közelítése az átlagemberhez az újságíró és a kutatóintézetek közös feladata.

Rosa Susana Durao Nhancale – politikatudományt és alkalmazott matematikát tanult Budapesten és Bostonban. A mentorálás során az alábbi témaköröket vette sorra: önmenedzselés, hogyan lehet támogatót szerezni a kutatáshoz, alapfogalmak tisztázása, mit tesz a közösségért és hogyan szolgálja legnagyobb hasznosulás mellett a tudományterületet, amit képvisel a résztvevő.

Juhász Ádám – kommunikációs  tréner. Ázsiában és Európában,készségfejlesztö tréningekkel,vezető- és döntéshozatali képzésekkel foglalkozik. A SCIndikátor programban a tapasztalati tanulás módszertanát, önmenedzselés,vezetői készségeket oktatta.

Zsiros László Róbert – tudománykommunikációs szakértő, rádiós műsorvezető. Ismeretterjesztő YouTube csatornája mellett foglalkozásaival gyakran vesz részt science fesztiválokon is Európa-szerte. Tudományos fokozatát molekuláris biológiai területen végzett kutatásaival szerezte. Pro Scientia Aranyéremmel, tudományos újságírói munkájáért Hevesi Endre-díjat kapott. Az indulás óta vezető mentorként segíti a résztvevőket.

A palyázat keretében megvalósuló programhoz kapcsolódó egyéb rendezvényn bemutatása

Bár nagyrészt nem a Támogató pályázati forrásából valósultak meg, de részét képezte a programnak két rendezvény – a SCIndikátor elődöntő és döntő. A döntő eseménye arculatát és tartalmát tekintve is rendhagyó volt a megszokott tudományos rendezvényekhez képest. Rendezvény célja volt megmutatni a tudomány új arcait, akik a nagyközönség számára izgalmasan és lebilincselően, ugyanakkor hitelesen mesélnek kutatási területükről. Az esemény célja volt az is, hogy a tudomány kijusson a tantermek falain kívül és megmutassa, hogy az szórakoztató is lehet. A diverz közönségtől érkező visszajelzések alapján többen új tudományos ismeretekkel gazdagodtak, a záróeseményt egy magas kulturális színvonalú időtöltésként írták le, és külön kiemelendő, hogy az eseményt alkalmasnak látják arra, hogy a fiatal kutatókról és műszaki szakemberekről alkotott közvélekedést pozitív irányba befolyásolják. Szintén az esemény komolyságát jelzi, hogy komoly kommunikációs szakemberek vállalták a zsűriben való szerepvállalást.

A megvalósított program változása a tervezetthez képest

Pozitív eltérés, hogy sokkal több pályázat érkezett (108 db) az eddigi évekhez képest, köszönhetően annak, hogy a támogatásból egy jól átgondolt, profi kommunikációs kampányt tudtunk megvalósítani. A tréningek időpontját tekintve a résztvevők igényeihez alkalmazkodtunk, hogy minden alkalmon biztosítani tudjuk a közel maximális létszámot, így 4 alkalom tömbösítve lett megtartva (4 külön időpont helyett 2 külön időpontban valósultak meg a tréningek). Változás történt a tréning alkalmak helyszínében (Grund) is, ennek gazdasági okai voltak, kedvezőbb feltételekkel tudtuk máshol megvalósítani őket, valamint változott az elődöntő és a döntő tervezett helyszíne is hasonló okok miatt.

A SCIndikátor mentorprogramot kísérő eseményekre (elődöntő, döntő) időközben – az NTP pályázat beadása után – támogatást nyertünk. A két támogatás egymástól jól elkülönítetten lett felhasználva, míg az NTP támogatás a mentorprogramra, addig a másik támogatás a két kísérő eseményre lett elköltve (kivétel ezalól az elődöntőre elköltött szerény catering költség és a döntő projektmenedzsmenti díja, amik az NTP támogátására lettek terhelve, és a másik támogatás költségvetésében egyáltalán nem szerepeltek).

Jelenléti ív kitöltése az önfejlesztő workshopon sajnos hiányos maradt, de a képek bizonyítják, hogy a 27 fő megjelent a programon.

A kommunikációs kampány kiemelt célja volt a széleskörű sajtójelenlét is, amit idén szintén sikerült túlszárnyalni a várakozásokhoz képest.

A tervezett/vállalt indikátorok és a megvalósult adatok közötti eltérés rövid indoklása

Egyeztetve a tevékenységeket megvalósító szakemberekkel, végül a 108 pályázó közül 30 fő számára biztosítottuk az ötleltfejlesztő workshopon való részvételt csoportdinamikai szempontok miatt, melyre 27-en jöttek el, de később a maradék 3 fő is becsatlakozott a science meetup-okra, egyéb találkozásokra. A kiválasztott 30 fő nemi eloszlása 50-50% volt, így a 18 fő fiú helyett 15 fő lett bevonva. 1 fővel kevesebb roma diák került be a programba, illetve a határon túli magyar felsőoktatási hallgatók száma 4 fő helyett 1 fő lett.

Bár az elődöntőn 14 fő került kiválasztásra, személyes, egészségügyi okok miatt a tréning alkalmakról 1 fő lemorzsolódott, így végül csak 13 fő állt a színpadra a döntő eseményén.

Pozitív eltérés, hogy a sajtómegjelenések a kitűzött 30 db helyett 67 db lett. Továbbá több hátrányos helyzetű fiatal számára tudtunk lehetőséget biztosítani (4 fő helyett 6 főnek), és jóval magasabb volt a résztevők közül azoknak a száma, akik külföldi programokban részt vettek már.

A támogatásból beszerzett tárgyi eszközök bemutatása és hasznosulása

Nem történt tárgyi eszköz beszerzés a támogatásból.

A fotódokumentáció itt elérhető.

 

 A program az NTP-PKTF-18-0008 számú „Scindikátor – tudománykommunikációs verseny és fejlesztési program fiatal innovátorok számára” című pályázati program keretében valósult meg.