Szakmai beszámoló

Pályázati azonosító: NTP-PKTF-17-0024

Pályázó neve: Nők a Tudományban Egyesület

Pályázó címe: 1021 Budapest, Napraforgó utca 17.

Program címe:  Karrierem kapujában – tudományos, technológiai pályán való érvényesülés

5 mondatban pályázati program lényege

Az 1. főprogram a (közel)jövő potenciális innovátorait ismertette meg az innovációs környezet sajátosságaival és felkészítette őket ezen kihívások leküzdésére, hogy sikeres innovátorokká válhassanak. Ennek érdekében a sikeres, kreatív, rejtőzködő és autonóm tehetségek számára biztosítottunk egyfelől olyan programokat, ahol innovátorokkal találkozhattak, illetve egyéni és csoportos készség- és személyiségfejlesztő tréningeket biztosítottunk számukra. Célunk volt, hogy elkötelezettségüket növeljük az MTMI pályák iránt, és olyan készségeket adjunk nekik, amelyek átsegítik őket a kezdeti nehézségeken, és biztosabban tudnak a pályán maradni.

A 2. programban a tudomány és az innováció felé már elkötelezett fiatalokat céloztuk, esetükben egy projektalapú módszerrel versenyképességüket növeltük az erősen kompetitív innovációs területen. Ez a Scindikátor tudománykommunikációs versenyen és mentorprogramon keresztül került megvalósításra, ahová saját tudományos projektjük alapján kerülhetnek be.

 
 

Időrendi sorrendben a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységek

Főprogram 1. bemutatása

14-20 év közötti fiataloknak, a (közel)jövő potenciális innovátorait ismertettük meg az innovációs környezet sajátosságaival, készségeik fejlesztésével a kihívások leküzdésére mutattunk jó példákat, gyakorlatokat,és az adott szakterület speciális kihívásaival is megismerkedtek. Egyéni és csoportos készség- és személyiségfejlesztő tréningek segítségével, Shadowing programmal, valamint a sikeres innovátorokkal történő találkozás révén a Science Meet-upokon.

Science Meet-up sorozat: inspiráló előadókkal zajlott a három esemény, ahol betekintést kaptak a résztvevők az aktuális innovációs trendekbe és a kutatás- fejlesztésbe, mint hivatásba.

“Lányok és az innováció” coaching foglalkozások keretében, business coaching módszerekkel, egyéni és csoportos formában történt a programba beválogatott fiatalok személyiségfejlesztése (önismeret, asszertivitás, konfliktuskezelő képesség, helyzetfelismerő és probléma megoldási képesség, a siker és a kudarcélmények feldolgozása). A folyamatban több coach vett részt, így egyéni munkára is volt lehetőség. A coachok tevékenységét szupervízor ellenőrizte. Az első alkalom során került sor a program céljainak közös meghatározására és a csoportok valamint a coach – tehetség párosok kialakítására. Az első egyéni foglalkozáson került sor az egyéni fejlesztési cél meghatározására is. Így a fent említett általános célokat egyénre szabottan lehetett fejleszteni attól függően, ki miben erősebb vagy gyengébb. A csoportos alkalmak az önismeret, asszertivitás, konfliktuskezelés fejlesztésében voltak fontosak.

Job Shadowing: interaktív napokat szerveztünk, ahol a résztvevők egy nap erejéig belepillanthattak a technológiai fejlesztéssel foglalkozó cégek (start-upok, multinacionális és hazai vállalatok) tevékenységébe; innovátorokkal találkozhattak és első kézből szereztek tapasztalatot a munka kihívásairól és a valós munkakörnyezetről.

Főprogram 2. bemutatása

16-35 év közötti, pályakezdő, illetve a tudomány és az innováció iránt már elkötelezett hazai és határon túli fiatalok innovációinak és társadalmi felelősségvállalásának erősítése történt a Sci-ndikátor programban, ahol a kiemelkedő tehetségek többlépcsős mentorálással egy tudománykommunikációs versenyre kaptak felkészítést.

A mentorprogram fő célcsoportját a programban közvetlenül résztvevő egyetemi, illetve doktori képzésben résztvevő hallgatók alkották.

SCIndikátor mentorprogramba a pályázati úton lehetett bekerülni (1.szakasz), majd a kiválasztott tehetségeket innovációs háttérrel rendelkező mentorok mentorálták (2.szakasz), így az innovációs környezet közvetlen megismerése mellett az egész életükre kiható szakmai ismeretségeket kötöttek.

A foglalkozások tematikájának összeállításakor arra törekedtünk, hogy a kiválasztott tehetségek a célkitűzésként meghatározott háromperces rövid, a kutatási projektjeiket bemutató ún. pitch előadások elkészítésén túl olyan személyes kompetenciákban is fejlődjenek, mint a kommunikációs és problémamegoldó készségek, konfliktuskezelő, siker- és kudarcélmények feldolgozásának képessége, ön-menedzsment hatékonyságának növelése.

Ennek során megértették a társadalmi felelősségvállalás fontosságát is, valamint olyan kommunikációs ismeretekre tettek szert, amivel bármilyen közönség előtt, sőt nemzetközi porondon is képesek tudományos eredményeiket népszerűsíteni.

A mentorprogram másodlagos célcsoportját az az összetételében diverz közönség alkotta, akik a SCIndikátor döntőn (3.szakasz) nézőként vettek részt. A közönség soraiban a zsűrivel együtt ítélhették meg a programban résztvevők szereplését. A versenyzők nagyközönségnek való bemutatásával lehetővé tette a tudományterületek és a közönség közötti szakadék felszámolását.

 

Bevont célcsoportok programonként (életkor, résztvevők száma, tehetségtípus), valamint a beválogatás módszere szerint

1.Fő̋program

1. Lányok és az innováció coaching foglalkozások

Célcsoport: 14-18 éves középiskolás lányok.

Életkor: 14-18.

Résztvevők száma: 14-17 fő (alkalmanként változott).

Tehetségtípus: nem jellemző.

Beválogatás: online pályázat.

2. Science Meet-up

Célcsoport: 14-20 éves fiatalok.

Résztvevők száma összesen: 90 fő.

Tehetségtípus: Sikeres, kreatív, rejtőzködő, autonóm.

Beválogatás: online jelentkezés.

3. Job-shadowing

Célcsoport: 14-20 év közötti lányok, akik technológiai pályán képzelik el a jövőjüket.

Résztvevők száma: 200 fő

Tehetségtípus: Sikeres, kreatív, rejtőzködő, autonóm.

Beválogatás: online jelentkezés.

1.kiegészítő tevékenység.: Kutatók Éjszakája

2. Fő̋program

SCIndikátor tudománykommunikációs mentorprogram

Célcsoport: 16-35 éves fiatalok.

Résztvevők száma:12 fő

Bevont célcsoportok programonként (életkor, résztvevők száma, tehetségtípus), valamint a beválogatás módszere szerint

Tehetségtípus: Sikeres, kreatív, autonóm

Beválogatás: online jelentkezés 1 perces videóval.

A jelentkezők közül szakmai zsűri választott egy előre meghatározott szempontrendszer alapján.

2. Kiegészítő tevékenység: programban résztvevők nyilvánosságának biztosítása.

A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása és hatása a célcsoportokra

Coaching foglalkozás lányoknak

Az első alkalom után kiderült a célcsoport néhány sajátossága, amire a következő alkalmakon kerestük a megoldást, ezek az alábbiak voltak: bizonytalanság, önértékelési problémák, nehézkes, gyakran zárt kommunikáció, erős megfelelési kényszer. A foglalkozások végére a résztvevők úgy nyilatkoztak, hogy szerettek az alkalmakra járni, sokat tanultak és hasznosnak tartották. Kiemelték a kötetlenséget, a választási lehetőséget, a személyreszabott figyelmet, a jó hangulatú közösséget, valamit az új és különleges tartalmakat, amikkel az iskolában nem találkoznak.

Shadowing programok

A résztvevők visszajelzései alapján növeltük az MTMI pályák iránti elköteleződésüket a meglátogatott szervezetek bemutatásával. Részt vettek megbeszéléseken, rotációs formában képet kaptak a szervezetről, bekapcsolódtak a napi tevékenységekbe. Mindeközben alkalmuk nyílt kötetlen beszélgetésekre, megismerhettek karrierutakat, első kézből kaphattak információkat a a jövőorientált szakmákról.

Science Meetup-sorozat

Az alkalmak vitaindítónak néhány szakmai előadással kezdődtek, majd barátkozós és kötetlen szakmai, kapcsolatépítő beszélgetésekkel végződtek pozitív visszajelzésekkel.

Mentorprogram

Személyes elbeszélgetések és csoportos visszajelzések során folyamatosan monitoroztunk, igény esetén személyre szabottan is hangsúlyt fektettünk egy-egy részterület további fejlesztésére. A mentorprogram lezárása után utánkövető felméréseket végeztünk kérdőíves, illetve csoportos interjú formájában. A visszajelzések szerint a SCIndikátorok minden, az eredeti célkitűzések szerinti területeken pozitív személyes változásokat éltek meg. Ezen kívül a legtöbbjük külön kiemelte a kapcsolatépítési lehetőségeket és a csoportkohéziót mint (az általuk) korábban nem várt pozitív externális hatást.

Azon tevékenységek és módszerek, amelyek segítségével a fiatalok megismerték az innovációs környezet sajátosságait, annak résztvevőit

Job Shadowing: ezeken az interaktív napokon a résztvevők egy nap erejéig belepillantottak a technológiai fejlesztéssel foglalkozó cégek tevékenységébe; innovátorokkal találkoztak és első kézből szereztek tapasztalatot a munka kihívásairól és a valós innovációs munkakörnyezetről.

Kutatók éjszakája:a résztvevők a kutatói célokkal, tevékenységgel, módszerekkel ismerkedtek szórakoztató formában.

Science Meetup-sorozat: meghívott előadókkal, fiatal innovátorokkal találkoztak a résztveveők,akik betekintést adtak az aktuális innovációs trendekbe és a kutatás- fejlesztésbe, mint hivatásba.

A mentorprogramban foglalkozásokat úgy alakították ki, hogy a résztvevők által a köz- és felsőoktatásban megszokott frontális oktatást arányát jelentősen csökkentették olyan gyakorlatorientált formátumok javára, ahol a közvetlen visszajelzéseknek, az egyenrangú kommunikációnak és a játékosított problémamegoldásoknak jutott jelentősebb szerep.

Azon tevékenységek és módszerek, amelyek elősegítették a résztvevő fiatalok önmenedzselő, innovációs és vezetői készségeinek fejlődését

“Lányok és innováció” coaching foglalkozás: az önmenedzseléshez nélkülözhetetlen az önismeret, azaz képességeink ismerete, valamint az önéletrajz készítéshez és munkahelyi felvételi beszélgetéshez szükséges ismeretek megszerzése, ezért ezekre hangsúlyt fektettünk, amelynek szakmai hátterét a Bázisiskolai Program adta. A tréning alapját klasszikus, vezetőfejlesztés képzési elemek adták, amelyek a középiskolásokra lettek adaptálva.

A mentorprogram során az ön-menedzselő képességet elsősorban az egyéni felkészülést igénylő feladatok során tudtuk fejleszteni. A résztvevők ilyenkor–igény szerinti mentori segítséggel–valósították meg a mentorral közösen megalkotott és elfogadott célkitűzéseket.
A frontális előadások arányát csökkentve a csoportos foglalkozásokon önállóan vagy kisebb csoportokban oldottak meg feladatokat, nyílt végű problémákat. Ezek a formátumok nem csak a csoporton belüli eltérő szerepek gyakorlását, vezetői készségeket, de a problémamegoldó képességek javítását is szolgálták.

Azon tevékenységek és módszerek, amelyek segítségével a résztvevő fiatalokszemélyiségfejlesztése, valamint az innovációs környezet által támasztott kihívások során keletkezett problémák (konfliktus, siker-kudarcélmény, stb.) feldolgozása megtörtént

A programok során a kommunikációs képzésekből, valamint a személyes és business coaching világából ismert elemekkel dolgoztunk. A kis létszámnak köszönhetően még a csoportos foglalkozásokon is lehetőség volt arra, hogy a coachok és mentorok személyre szabottan is foglalkozzanak egy-egy résztvevővel, amennyiben azt szükségesnek látták vagy a résztvevő maga jelezte az igényét. Így a kiadott projektfeladatok komplexitását is mindig az egyéni igényekhez megfelelően lehetett igazítani, biztosítva ezzel a személyes fejlődést.

Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy csoportos alkalmakkor egymás számára is visszajelzéseket fogalmazzanak meg, ezeket a kritikákat pedig a helyükön kezelve be tudják építeni a további munkájukba.

A konfliktusok kezelésének és a nyitott környezet kialakításának fontos pillére volt az improvizációs- illetve drámajáték foglalkozás, ahol a résztvevők eltérő szerepeken keresztül gyakorolták a különböző, valós életben is előforduló szituációk kezelését.

A program során a résztvevők számára biztosított mentorok, az általuk nyújtott mentori szolgáltatás

Rille Sári több éve vesz részt a Lányok Napja szervezésében. A cégekkel, pedagógusokkal, résztvevő középiskolásokkal való kapcsolattartásért volt felelős, valamint a Nagyköveti Hálózat programjaiért. Az önkéntesként jelentkezett coachok munkáját folyamatosan monitorozta és fejlesztették közösen.

A mentorprogram vezető mentora Zsiros László volt, aki a programban résztvevő többi mentor munkáját fogta össze és ahol szükséges volt, közvetített a résztvevők és a többi mentor között. A foglalkozások fő célja a csapatépítés, a tudománykommunikációs alapok lerakása, valamint a SCIndikátor, mint brand elmélyítése volt a résztvevők között.

Kraszkó Zita, improvizációs tréner, színész, műsorvezető. A mentoralkalmak során fontos szerepet kaptak az improvizációs és drámajáték foglalkozásai, amelyek segítették a mentoráltakat abban, hogy rutint szerezzenek a nyilvánosság előtti szereplésben, hitelesen és érthetően kommunikáljanak.

A hazai tehetségek és a tehetséges határon túli magyar, továbbá a külföldi programokban résztvevő magyar fiatalok közötti kapcsolatépítést segítése

A NaTE eddigi gyakorlatának megfelelően valamennyi programjában folyik tájékoztatás, illetve csaknem valamennyiben toborzás a határon túli fiatalok körében is. A Lányok Napja, a Science meet-upok, a kapcsolatépítő workshopok, a mentorprogramok természetüknél fogva biztosították a kapcsolatépítést a résztvevők, a fogadó intézmények és a mentorok között. Ezeken a programokon közösen vettek részt a hazai és a határon túli fiatalok, így megvalósult a program egyik kiemelt célja:a jövő innovátorainak találkozása a befutott, sikeres kutatókkal, innovátorokkal. A mentorprogram tudatosan fontos eleme a közösségépítés a hazai, a határon túli és a külföldi programokban résztvevő magyar fiatalok között, így a résztvevő fiatalok egy szoros közösség tagjaként léptek ki a programból. A 2018. év Scindikátor verseny egyik győztese és a két különdíjasa is például Ausztria, Újvidék és Vajdaság illetőségű. A szakmai zsűrit pedig szlovák és vajdasági illetőségű zsűrítagok is alkották.

A résztvevő fiatalokban a társadalmi felelősségvállalás erősítése a megvalósult programok során

A SCIndikátor verseny és mentorprogram egyik fontos alapértéke, egyben alapvető követelménye is, hogy a pályázó a választott témával is bizonyítsa a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségét. Ez a követelmény megjelenik a pályázati felhívásban és a zsűri tagjainak döntését is befolyásoló kritérium. A 2018. évi Sci- ndikátor verseny 3. helyezettje például a krónikus betegségben szenvedő gyerekek terápiás célú oktatásával foglalkozik.

A társadalmi felelősségvállalást erősíti az is, hogy a Scindikátor versenyen résztvevő fiatalok a verseny végeztével saját iskoláikban, road show-k keretében, illetve a médiában mutatták be innovációikat, népszerűsítették a tudományt és innovációt kortársaik körében. Ezáltal a versenyzők maguk is mentorokká váltak, akik továbbadják a megszerzett tudást és tapasztalatot és felkeltik az érdeklődést a fiatalokban a kutatás és a kutatási eredmények hasznosítása, az innováció iránt.

Kiegészítő tevékenységek tapasztalatai a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével

1.Kiállítás: Kutatók Éjszakája.

A Zipernowsky Tudományok és Művészetek Házban 16 állomáson várták az érdeklődőket a fizika, kémia, biológia, informatika, ökológia és sok más érdekes tudományterület képviselői. Ezek a bemutatók nem csak az érdekességet és a látványt voltak hivatottak erősíteni, hanem arra is rávilágítottak, mire képes ma és a (közel)jövőben a technika. Az informatikai tudás egyébként sem hiányozhat egyetlen tudományterületről sem, a természettudományokból pedig végképp nem. Az asztaloknál így az is kiderült, hogyan lehet bárkiből programozó, hogyan lehet saját app-ot készíteni, sőt egy szabadulószobából is csak akkor lehetett kijutni, ha az ember kiprogramozta magát egy robottal.
Tehát kiváló alkalom volt arra, hogy megismertesse a szélesebb közönséggel szórakoztató formában a tudományt, és arra is jó alkalmat teremtett, hogy nagyköveteink és mentoráltjaink kipróbálhassák magukat tudománykommunikátori szerepben, ezzel is csiszolva előadói készségeiket. A látogatók között meglepően nagy számban voltak kisgyerekek, sőt óvódások is, akik teljesen mást értenek még a világból, mint az őket kísérő nagyszülők. Az előadóknak így nem volt egyszerű dolga a tudományos érdekességek közvetítésekor.

2. Nyilvánosság biztosítása a programban résztvevők számára

A Sci-ndikátor verseny céljainak eléréséhez elengedhetetlenül fontos a széleskörű nyilvánosság biztosítása, amelyet országos médiakampányon keresztül valósítottunk meg. A sokszínű mentoralkalmaknak köszönhetően, ahol a sajtószereplés is egy kiemelt terület volt, a mentoráltak magabiztosan és élvezetesen tudtak tudományos szenvedélyükről, kutatási eredményeikről mesélni a különöböző médiumoknak. Számukra rádió, TV és országos hírportál megjelenést biztosítottunk a már kiépített médiakapcsolatokon keresztül.

Programhoz kapcsolódó rendezvény tapasztalatai a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével

A SCIndikátor program záróseseménye az ún. SCIence Show döntő volt, mely arculatát és tartalmát tekintve is rendhagyó volt a megszokott tudományos rendezvényekhez képest. Rendezvény célja volt megmutatni a tudomány új arcait, akik a nagyközönség számára izgalmasan és lebilincselően, ugyanakkor hitelesen mesélnek kutatási területükről. Az esemény célja az is volt, hogy a tudomány kijusson a tantermek falain kívül és megmutassa, hogy az szórakoztató is lehet. A diverz közönségből a kérdőíves, illetve személyes elbeszélgetésen alapuló visszajelzések alapján többen új tudományos ismeretekkel gazdagodtak, a záróeseményt egy magas kulturális színvonalú időtöltésként írták le, és külön kiemelendő, hogy az eseményt–a jövőben felskálázva–alkalmasnak látják arra, hogy a fiatal kutatókról és műszaki szakemberekről alkotott közvélekedést pozitív irányba befolyásolják. Szintén az esemény komolyságát jelzi, hogy komoly kommunikációs szakemberek vállalták a zsűriben való szerepvállalást pro bonoban.

A tervezetthez képest a megvalósított programban történt eltérések és azon módosítások oka

A programok a tervek szerint valósultak meg, egy-egy kisebb változással, melyek az alábbiak:

  • a SCIndikátor döntő helyszíne változott, mert kedvezőbb ár-érték arányban tudtuk az Ötkert nevű helyet kibérelni
  • a mentorok személyében is történt változás, a munka megkezdése előtt több alkalommal történt egyeztetés a jelöltekkel. Ezen találkozások eredményéül a tervezetthez képest más szakemberekkel kedztünk dolgozni. A választott szakemberekről szintén el lehet mondani, hogy komoly szakmai háttérrel és a programokhoz jobban illeszkedő kompetenciáikkal rendelkeznek.
  • pozitív változás, hogy a Science meetup-ok résztvevői aránya magasabb volt a tervezetthez képest, a Kutatók Éjszakáján viszont kevesebben jöttek el a vártnál.

Az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok közötti eltérés és röviden indoklása a változásnak

Egyes indikátorok esetében elmondható, hogy a tervezés során felülbecsültük a bevonható személyek számát (hátrányos helyzetű kiemelkedően tehetséges fiatalok, program megvalósításához meghívott előadók, szakértők, oktatók száma, programhoz kapcsolódó nyilvános megjelenések száma, programba bevont önkéntesek száma).Mivel sem az önkéntesek, sem a hátrányos helyzetre vonatkozóan pontos mérés nem készült, így a pályázati elszámolásban csak azokat szerepeltettük, akikről bizonyossággal kijelenthető, hogy az adott indikátornak megfelelnek. Nyilvános megjelenések száma pozitívnak tekinthető, fizetett hirdetésekkel lehet ezt a számot növelni, mely egy sokkal magasabb költségvetéssel lehetséges.

Ugyanakkor pozitív eredmény, hogy bizonyos indikátorokat alulbecsültünk és több személyt sikerült bevonni a tervezetthez képest (több kiemelkedően tehetséges fiút sikerült elérni, volt külföldi programokban résztvevő kiemelkedően tehetséges fiatal is és több tehetségsegítő szakember vállalt szerepet).

A fotódokumentáció itt elérhető.

 A program az NTP-PKTF-17-0024 számú „A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelten tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak és társadalmi felelősségvállalásuk erősítésének támogatása” című pályázati program keretében valósult meg.