Szakmai beszámoló

Pályázati azonosító: NTP-NEER-18-0003

Pályázó neve: Nők a Tudományban Egyesület

Pályázó címe: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

Program címe:  A nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai és határon túli tehetséggondozó programok támogatása

A pályázati program lényege

A program a nők szerepét erősítette az MTMI tudományterületeken, ahol hagyományosan alulreprezentáltak. A középiskolás, a szemléletformáló munka iránt elkötelezett, az MTMI területek iránt érdeklődő lányok számára nyújtott tehetséggondozó programmal egyfelől erősítjük a következő kutató generációban a nők arányát, másfelől ezeken a tudományterületen már kutatóként alkotó nők tudományos teljesítményére hívjuk fel a figyelmet a Kiválósági Díjjal és képzési programmal támogatjuk karrierjüket.

A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenység összefoglalása időrendben

I. A tehetséggondozó programban egyéni fejlesztési terven alapuló, coaching szemléletű fejlesztést kaptak az Egyesület nagykövetei, önismereti, önmenedzselési elemekkel.

2 alkalommal lehetőségük volt digitális készségek fejlesztését segítő workshopon is részt venni.
A program része volt a kutatóintézeteknél,technológiai cégeknél való helyszínlátogatás, a Lányok Napja.

Női szerepmodellekkel is találkozhattak nagyköveteink. Bevonásukkal került kiválasztásra, hogy az MTMI-n belül milyen részterület kutatója jöjjön el. A találkozók formája egy rövid előadás volt a kutató tudományos projektjéről, majd kötetlen beszélgetés során kérdezhették is őket.

A fejlesztő foglalkozások egy része egy 3 napos táborban valósult meg, ahol mind a digitalis kompetenciáik fejlődtek, mind a nagykövetek közötti csoportkohézió. Példaképekkel való találkozásra is lehetőség nyílt.

II. Pozitív példaképek népszerűsítése és képzések – Az Egyesület 2013-ban megalapította a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat. Az elismerést olyan fiatal kutatónők nyerhetik el, akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak fel olyan tudományterületen, ahol a nők alulreprezentáltak; mindemellett készek részt vállalni a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítésében a fiatal lányok körében. A díjakról tudományos szakmai bizottság döntött. A jelentkezőket egy tudománykommunikációs képzéssel támogattuk, mert egyre inkább elengedhetetlen az érvényesüléshez, hogy egy kutató tudományos projektjét hatékonyan tudja bármilyen közönség felé kommunikálni.

A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása, a program hatása a célcsoportra

A program közvetlen célja volt a fiatal tehetségek támogatása sikeres tudományos karrierjük építésében és szerepmodellé válásukban az MTMI területen, mivel ezeken a tudományterületeken a nők alulreprezentáltak. Szemléletformáló munkánkkal a középiskolás Nagyköveteink (első célcsoport) számára érdekessebbé tettük az MTMI hivatásokat, ezzel növelve a jövőben a nők arányát ezeken a férfi dominanciájú területeken, miközben a kutató társadalomban is szemléletformáló munkát végeztünk annak érdekében, hogy erősítsük a nemek közötti esélyegyenlőséget, felhívva a nők teljesítményére és tehetségére a figyelmet.  A pályázati támogatás időszakában a Nagyköveteink népszerűsítették kortársaik körében ezeket a pályákat középiskolákban,rendezvényeken.Ahhoz, hogy ezt a feladatot el tudják látni, képeztük őket, mivel számtalan olyan készségre van szükségük a sikeres pályaorientációs tevékenységhez,amely csak képzéseken keresztül sajátítható el. Emellett a Nagykövetek,mint tehetségek,tehetséggondozó fejlesztő foglalkozásokon és női példaképekkel való találkozókon is részt vettek,ezzel támogatva őket egy sikeres kutatói életpálya elindításában. A Lányok Napja már 8. éve bizonyítja hatását, idén is a résztvevők többsége azt jelezte vissza,hogy felkeltette az érdeklődését az MTMI iránt, továbbtanulás és karriercélként egyaránt.

A Nők a Tudományban Kiválósági Díj évről-évre egyre népszerűbb mind a laikusok mind a szakma körében. A díjazottakkal (második célcsoport) készült portréfilmeket az interneten való publikálásuk köszönhetően széles körben tudtuk terjeszteni, eljuttatva középiskolákba, szakmai konferenciákra. A díj hatására a díjazottak különböző médiaszereplésekkel, szakmai előadások tartásával inspirálták környezetüket, példát mutatva a fiataloknak.

A pályázati támogatásból megvalósult programok tapasztalatainak összegzése a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével

A változatos formában és a különböző szakemberekkel megvalósult programok sikeresnek mondhatóak. A programokon a középiskolás lányok önbizalmának megtalálásával és építésével, önmotivációjuk fejlesztésével, az énhatékonyság élmény megtapasztalásával foglalkoztunk kiemelten. Ebben az életkorban az önismeret fejlesztése különösen fontos, és a korcsoport számára is érdekes területnek bizonyult. Ehhez kapcsoltuk hozzá a kreativitás kibontását és az együttműködési készségek fejlesztését, a megküzdési stratégiák feltárását is, amelyek révén az MTMI területen fokozottan tapasztalható előítéletekkel és más hátrányos megkülönböztetést kiváltó jelenségek ellenére is képessé válnak az önérvényesítésre és az önmegvalósításra. A programnak köszönhetően hozzásegítettük a részvtvevőket, hogy öntudatos, magabiztos, kiegyensúlyozott, erősségeikkel tisztában lévő (kis) felnőttekké váljanak.

Néhány visszajelzés a női szerepmodellek való találkozásokról, a pályaorientációs tanácsadási alkalmakról, helyszínlátogatásokról:

“Fiatal, STEM iránt érdeklődő lányoknak nagyon hasznosak ezek a programok, mert itt megerősítést kapunk, hogy lányként is érdemes ‘fiús’ területen elhelyezkedni.”

“Izgalmas és érdekes programok voltak , minden tudományág egy-egy részébe belekóstólhattunk.Nagyon tetszett, elmondhatatlan élmény volt. Új embereket ismerhettem meg és természetesen nagyon jó barátokat szereztem.”

“Akik természettudományos körökben mozognak vagy infós matekosak, azok rengeteg lehetőséget tudhattak meg a programokból és egymástól is.”

“Bárkinek ajánlanám a programot, akiknek motivációra, útmutatásra vagy megerősítésre van szüksége. “

“Szerintem minden úgy volt tökéletes ahogy volt. Minden pont megfelelő volt. Egyet adnék maximum hozzá,a kísérletezést, de ez sem feltétlenül szükséges. “

„Szeretnék hatalmas köszönetet mondani a szervezésért, és a lehető legnagyobb pozitív értékeléssel kitüntetni! Rendkívüli igényességgel bonyolították le a mai napot. Nagyon köszönöm, hogy ilyen helyre juthattam el!”

A pályázat részeként megvalósuló workshop, tréning értékelése a a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével

A Kiválósági Díjra jelentkezők között meghirdetett képzés résztvevőinek pozitív visszajelzései alapján kiderült,hogy ez egy hiánypótló lehetőség. A képzés résztvevői gyakorlatorientált formában szerezhettek ismereteket a jó előadás ismérveiről, a tudománykommunikáció alapjairól.

“Tudtam,hogy olykor az izgulásom miatt nem tudom úgy átadni amit szeretnék.Ez nagyon frusztrált, főleg,mert voltak elképzeléseim,hogy hogyan szeretném,csak a módszertan nem volt meg eddig a kezemben.”

“Nagyon hasznos tanácsokat kaptam,amiket biztosan szerteágazóan tudok majd használni”

A digitális készségeket fejlesztő workshop remekül kiegészítette a többi tevékenységet. Fontosnak tartottuk, hogy a foglalkozásokat olyan női példaképek tartsák,akik szakmai felkészültségükkel inspirálni tudják a résztvevő lányokat.

Visszajelzések:

“A program hatására lehet,hogy mégsem divattervező leszek, hanem programozó.”

“Nagyon meglepett,hogy az informatikában mennyi lehetőség van,és az is,hogy programozás milyen sokrétű.”

Pozitív példaképek proaktív népszerűsítése a  médián keresztül

Az Egyesület missziójának része a nők tudományos szerepének támogatása, a figyelemfelhívás a nők tudományos teljesítményére. Ezért fontos szempont volt a díjazottaknak nyújtott képzés során, hogy olyan szituációkat gyakoroljanak, olyan praktikákkal találkozzanak, melyek segítik őket a médiaszereplésben. A Kiválósági Díj díjazottaival több interjú készült különböző célcsoportokat elérő médiumokban, aminek hatására nem csak a szakma, hanem a széles közönség is megismerkedhetett munkásságukkal, inpiráló személyiségükkel. Az interjúk nem a megszokott akadémiai környezetben, hanem emberközelibb szituációban készültek, a díjazottak személyiségét helyezték a középpontba, ezzel megteremtve, hogy munkájuk kijusson az akadémia falain kívülre. A médiszereplések további célja volt megerősíteni a díjazottakat abban, hogy teljesítményük az egész társadalom számára fontos és motiváló. A megjelent interjúkat, tv-s és rádiós beszélgetéseket a közösségi oldalak is megosztották, ami további tömegeket ért el.

Változások a megvalósult programban a tervezetthez képest

Komoly eltérés nem volt a tervezetthez képest. Dátum és helyszín módosulás volt néhány programnál, ennek oka, hogy a résztvevők az eredetileg tervezett időpontban nem tudtak volna részt venni a programon, így kerestünk egy olyan időpontot, amikor a lehető legnagyobb létszámmal tudtuk megvalósítani a programot (érintett programok: komplex tehetséggondozó program, képzések). Sikerült jól gazdálkodni a támogatási összeggel, így kérelmeztük a tábor bevezetését, mint új programelemet a projektidőszak alatt. Ez a 3 intenzív nap lehetőséget biztosított az egyes témákban való elmerülésben. A pénzügyeket illetően történt egy többletutalás (5000 Ft összegben), mely visszautalásra is került. Módosítási kérelmet adtunk be költségvetésre vonatkozóan időközben, melyek mindegyike elfogadásra került.

Pozitív eltérés, hogy több lány számára tudtunk lehetőségt biztosítani a programban való részbvételre. Az egyéni fejlesztésben a tervezetthez képest megvalósult plusz egy “Női szerepmodell” alkalom, és jóval több médiamegjelenésünk volt.

Az tervezett/vállalt indikátorok és a megvalósult adatok közötti eltérés rövid indoklása

Az indikátorok nagy részét sikeresen teljesítettük.

Pozitív eltérések a tehetséggondozó programban résztvevők, a helyszínlátogatások által érintett települések, a tehetségsegítő szakemberek, a szerepmodellek bemutató alkalmak számában tapasztalható. A nyilvános megjelenések száma is jóval túlszárnyalta a tervezettet: 155db megjelenés a 25db tervezettel szemben.

Negatív irányú eltérések: 1 fővel kevesebb határon túli résztevő, a bemutatott női szerepmodellek száma 10 fő helyett 8 fő lett, 1 modell értékű programmal kevesebbet dolgoztunk ki.

A fotódokumentáció itt elérhető.

 A program az NTP-PKTF-18-0008 számú „Scindikátor – tudománykommunikációs verseny és fejlesztési program fiatal innovátorok számára” című pályázati program keretében valósult meg.