Mit érdemes tudni a projektről?

Szabad a pálya címmel indítottunk kétéves oktatási projektet azért, hogy a nemi sztereotípiákat lebontva lehetőséget teremtsünk a fiataloknak arra, hogy nemüktől függetlenül olyan pályát válasszanak, amit szeretnének.

A nemi alapú diszkrimináció, az oktatási és szakmák közötti szegregáció, csakúgy, mint a pályaválasztással kapcsolatos nemi alapú elvárások azt eredményezik, hogy a politikai és gazdasági döntéshozatalban még mindig nagyon alacsony a nők aránya. Ezzel szemben az alulfizetett vagy fizetetlen oktatáshoz, gondozáshoz és gondoskodáshoz kapcsolótó munkákat még mindig elsősorban ők látják el. Mindezek ahhoz vezetnek, hogy a nők fizetése átlagosan jelentősen alacsonyabb, mint a férfiaké, ami anyagi kiszolgáltatottságot és az elszegényedés fokozott kockázatát eredményezi. Az Európai Unió tagállamai közül Magyarország rendelkezik a legalacsonyabb pontszámokkal a nemek közötti egyenlőséget mérő mutatókban.

A Szabad a pálya (101088233-EXPAND-CERV-2022-GE) projekt az emberi jogi oktatás szemléletén keresztül veszi fel a küzdelmet a nemi elvárásokkal és sztereotípiákkal szemben.

A hagyományos nemi szerepekkel kapcsolatos narratívák hosszú távon is sikeresen megváltoztathatóak alternatív oktatási programokon keresztül, amelyek pedig később biztosíthatják a nemek közötti egyenlőséget az oktatásban, a foglalkoztatásban, a tudományos területeken, a politikai szférában és a közéleti vitákban.

A projekt célja, hogy tágítsa a fiatalok lehetőségeit a szakmaválasztásban, így elsődleges célcsoportunk a fiatalok és a velük kapcsolatban álló felnőttek. A projekt az oktatási rendszer három különböző szintjén (óvoda, általános iskola és középiskola) kínál alternatívákat, és elkíséri a fiatalokat a karrier-, egyetem- vagy szakmaválasztáshoz vezető útjukon. A Szabad a pálya projekt a tanároknak, oktatóknak szóló tréningeken, iskolai workshopokon és a tanulóknak szervezett pályaorientációs programokon, valamint innovatív eszközökön (pl. játékalapú megoldások és e-learning) keresztül az alábbiakhoz járul hozzá:

  • a nemi alapú sztereotípiák megszüntetése,
  • a családhoz és otthonhoz kapcsolódó munkák egyenlő elosztása,
  • a korlátozó és káros nemi szerepek felülírása,
  • lehetőségteremtés a tanárok számára, a nemi alapú normák lebontására
  • a gyerekek és fiatalok támogatása a nemi sztereotípiák felismerésében és abban, hogy megtalálják azt a pályát, ami valóban érdekli őket a nemek közötti egyenlőség támogatása a politikai és gazdasági döntéshozatalban és a munkaerőpiac egészén.

A projektet az Amnesty International Magyarország, a Nők a Tudományban Egyesület és az Emberség Erejével Alapítvány 2023. január 1. és 2024. december 31. között, az Európai Unió társfinanszírozásában, 269.570 EUR támogatásból valósítja meg.