A Nature-díjas Nők a Tudományban Egyesület, a Magyar Tudományos Akadémia és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága védnökségével idén is meghirdeti a

Nők a Tudományban Kiválósági Díjat

agrártudományok / földtudományok
illetve
kémiai tudományok / gyógyszerészettudomány területen *

JELENTKEZEM

és a

Nők a Tudományban Kiválósági Díjat a kutatói tevékenység támogatásáért

JELÖLÖK

Nők a Tudományban Kiválósági Díj

Pályázati feltételek

A díjra pályázhatnak

 • PhD fokozattal, rendelkező magyar állampolgárságú vagy magyar nemzetiségű kutatónők, akik
 • kiemelkedő kutatási vagy technológiai tevékenységet folytatnak az alábbi tudomány területek valamelyikén: agrártudományok vagy földtudományok illetve kémiai tudományok vagy gyógyszerészettudomány területen (a tudományágak részletesen alább)*
 • aktív részesei a hazai kutatás-fejlesztésnek,
 • tevékenységük elsősorban Magyarországon működő kutatóintézetekhez, egyetemekhez, vállalatokhoz köthető,
 • a pályázat beadásakor még nem töltik be a 40. életévüket (a korhatár a szülési szabadságon illetve  főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával emelhető – maximum 3 évvel gyermekenként).

A pályázati adatlap kitöltéséhez az alábbiakra lesz szükséged:

  • személyes adatok,
  • szakmai önéletrajzodat tartalmazó dokumentum,
  • tématerülettel kapcsolatos publikációidnak, eredményeieidnek, szabadalmaidnak illetve kitüntetéseiidnek felsorolását tartalmazó dokumentum,
  • szakmai munkásságodat bemutató dokumentum (maximum 2 oldal terjedelemben),
  • munkásságodnak a laikusok számára is érthető összefoglalója,
  • két ajánlólevél a tématerületed elismert szakembereitől, két önálló dokumentumban;
  • az ajánló 2 szakember adatai.

* Az alábbi tudományágak valamelyikén kutatási vagy technológiai tevékenységet folytató pályázók jelentkezését várjuk: 

agrártudományok: agrár-műszaki, erdészet, kertészet, tájépítészet, állatorvos-tudomány, állatnemesítés, állattenyésztés, takarmányozás növénytermesztés, növényvédelem, növénynemesítés, mezőgazdasági biotechnológia, biomatematika, biometria, állatkísérlet, talajtan, agrokémia, vízgazdálkodás és gyepgazdálkodás
földtudományok: ásványtan, bányászat, földtan, geodézia, geoinformatika, geofizika, geokémia, kőzettan, meteorológia, paleontológia, természetföldrajz
kémiai tudományok: analitikai és környezeti kémia, élelmiszer-tudomány, fizikai kémia, műszaki kémia, radiokémia, szerves és biomolekuláris kémia, szervetlen kémia és anyagtudomány.  
gyógyszerészettudomány kémiai vonatkozása

Várjuk pályázatodat 2023. január 27-én éjfélig!

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázókat és a nyerteseket a közösségi média felületeinken bemutatjuk.

Nők a Tudományban Kiválósági Díj a kutatói tevékenység támogatásáért

Jelölés

A kiváló kutatónők szakmai sikereihez és életpályájához nagy mértékben járulnak hozzá az őket segítő és támogató női technikusok, laboránsok, mérnökök és egyéb nem adminisztratív szakmai segítők.

Az idei évben a Te ajánlásoddal az ő munkájukat is díjazzuk.

Ki jelölhet?

A díjazottak személyére Kiválósági Díjra pályázók, korábbi díjazottak, aktív kutatók tehetnek javaslatot, akik ezzel elismerik STEM területen dolgozó kollégáik támogató munkáját.

Jelölj és bátoríts másokat is, ünnepeld velünk a munkatársad!

Hogyan jelölhetsz?

  • Mutasd be jelölted szakmai tevékenységét!
  • Egy személyes történeten keresztül mutasd be a jelöltedet, milyen elkötelezett és különleges ember, és miért fontos neked, hogy díjazzuk a munkásságát!
  • Kérjük, hogy jelölted jelenleg is aktív legyen azon a területen, amelyben jelölni szeretnéd!
  • Kérjük, jelezd a jelöltednek, hogy ajánlottad őt a díjra, és megadtad nekünk az elérhetőségét. Figyelj arra, hogy olyan elérhetőséget adj meg nekünk, amelyen keresztül valóban fel tudjuk vele venni a kapcsolatot

Várjuk jelölésedet 2023. január 27-én éjfélig!

A díj odaítéléséről a Nők a Tudományban Egyesület által felállított tudományos szakmai bizottság dönt.

A díjról

Fontosnak tartjuk, hogy felkutassuk, megmutassuk és jutalmazzuk is azokat a fiatal kutatónőket, akik friss, eredeti ötleteikkel gazdagítják Magyarország tudományos és gazdasági életét. Ezért hoztuk létre 2013-ban a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat.

Az elismerést idén olyan fiatal kutatónők és a kutatókat támogató női munkatársak nyerhetik el, akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak szakterületükön, és aktív részesei a hazai tudományos életnek; emellett készek részt vállalni a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítésében a fiatal lányok körében.

A fiatal kutatók és a kutatókat támogató munkatársak elismerésével szeretnénk sikereiket, munkájukat hazai szinten is láthatóvá tenni, egyben megerősíteni őket abban, hogy teljesítményük az ország számára kiemelkedő fontossággal bír. A díjak odaítéléséről az Egyesület elnöksége által felállított tudományos szakmai bizottság dönt.

A díj fővédnöke: Prof. Hargittai Magdolna akadémikus.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a szakmai munkásságot elismerő ünnepélyes díjátadóra 2023. március elején kerül sor. A díjazottak tárgyi jutalomban részesülnek.

Egyesületünk minden pályázónak lehetőséget biztosít egy  ingyenes tudománykommunikációs  csoportos tréningen  való részvételre.