Szakmai beszámoló

Pályázati azonosító: NTP-NEER-17-0014

Pályázó neve: Nők a Tudományban Egyesület 1021

Pályázó címe: Budapest, Napraforgó utca 17.

Program címe: Okosjövő Lányoknak – Lányok érdeklődésének felkeltése az MTMI tudományterületek iránt

Pályázatban vállalt fő tevékenység: Nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai és határon túli tehetséggondozó és pályaorientációs program az MTMI tudományterületeken

5 mondatban a pályázati program lényege

A program közoktatásban tanuló lányoknak nyújtott pályaorientációs és szemléletformáló programokat (fókuszban az MTMI szakmákkal),technológiai cégekkel és női kutatókkal való találkozások és pályaorientációs tábor során.Fiatal kutatónőknek Kiválósági Díjat hirdettünk, amelyet a nők szempontjából alulreprezentált MTMI területen dolgozó nők pályázhattak meg.A díjhoz kapcsolódó mentorálási programmal karrierjük sikerét segítettük, a médiakampány pedig ráirányította a figyelmet a nők teljesítményére

Időrendi sorrendben a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységek

  1. Szemléletformáló találkozások:interaktív találkozások kutatásban és az iparban dolgozó sikeres nőkkel.Beválogatás: online jelentkezés.
  2. Tehetséggondozó program – egyéni fejlesztés: fejlesztési terv alapján,amelyet Daru Anita pályaorientációs és fejlesztési szakember, pedagógus felügyeletével került kidolgozásra. Programba való beválogatás: az Egyesület nagykövetei kiválasztásához kidolgozott módszer alkalmazásával történt pályázati úton,mivel a programba bekerülő tehetséges lányok is nagykövetek lettek.
  3. Kiválósági Díj és mentorszolgáltatás: a területükön kimagasló eredményeket felmutató fiatal kutatónők pályázhattak.A kutatónők szakmai érvényesülését célzó fejlesztési programot a díjra pályázók részére biztosítottuk.Beválogatás:pályázati anyag és motivációs levél.A pályázatokat a tudományterületek jeles képviselői bírálták el.
  4. Lányok Napja helyszínlátogatások: Interaktív nyílt nap, ahol a fiatalok betekintést nyerhettek a műszaki egyetemek, kutatóintézetek és cégek életébe.A fogadó intézmények megnyitották laboratóriumaikat,műhelyeiket és irodáikat; alálkozókat szerveztek női professzorokkal és munkatársakkal,akik eleven példaként szolgálnak arra, hogy milyen érdekes és izgalmas egy műszaki egyetemen tanulni vagy egy technológiai cégnél dolgozni.
  5. Pályaorientációs tábor: mentorok által végzett egyéni és csoportos feladatok, interaktív, problémamegoldás projektalapú workshopok, gemifikáció és edutainment alkották a tábor módszertanát.

A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása és hatásai a célcsoportra

 
A program célja a nők szerepének erősítése azokon a tudományterületeken,ahol hagyományosan alulreprezentáltak.Ennek érdekében a programban támogattuk pályaorientációval és tehetséggondozással a jövő kutató nemzedékét, azaz a középiskolás lányokat (első célcsoport), azzal a céllal, hogy minél nagyobb számban helyezkedjenek el ezeken a területeken.

A Lányok Napja már évek óta bizonyítja hatását, idén is a résztvevők többsége azt jelezte vissza,hogy felkeltette az érdeklődését az MTMI iránt, továbbtanulás és karriercélként egyaránt. 
A tehetséggondozásba bevont lányok az intenzív program keretében többféle perspektívából és többféle módszerrel járták körül a nők és a technológia témáját, így közvetlen tapasztalatok segítségével bontották le a sztereotípiákat és erősítették meg önbizalmukat.

A tehetséggondozás során kapott fejlesztés szolgálta az egyéni fejlődésüket és a kortársaik körében végzett szemléletformálásra is felkészítette a lányokat.

További cél volt a már a pályán lévő fiatal kutatónők (második célcsoport) támogatása teljesítményük elismerésével és a médiában való bemutatásukkal, illetve elengedhetetlen készségek átadásával a mentorprogram során. Elismerésüket a 2013- ban alapított Nők a Tudományban Kiválósági díjjal tesszük évről-évre.A díjat olyan fiatal kutatónők nyerhetik el, akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak fel szakterületükön, és aktív részesei a hazai tudományos életnek; mindemellett készek részt vállalni a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséből a fiatal lányok körében. A díj hatására különböző médiaszereplésekkel, előadások tartásával inspirálták környezetüket, példát mutatva a fiataloknak.

A pályázati támogatásból megvalósult programok (női szerepmodell bemutatása, pályaorientációs tanácsadás, egyéni fejlesztési tervek, helyszínlátogatás) tapasztalatait a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével

Az egyéni fejlesztés azért került fókuszba, mert a csapatépítésen túl szerettük volna a nagyköveti hálózat egyes tagjait,az egyéneket hozzásegíteni ahhoz, hogy minél többet megtudjanak önmagukról és erre építve hatékonyabban tudják leendő karrierjüket építeni. Szakemberek segítségével hozzájutottak egyéni képességstruktúrájukhoz,megismerték egyéni szükségleteiket, kiemelkedő és fejlesztendő területeiket.Ennek hatására számos eredményt produkált már a program,magabiztosabban tartottak különböző előadásokat,bővítették kapcsolati hálójukat, jelentkeztek szakmai pályázatokra.

Nagyon jól teljesített a Lányok Napja program idén is,mindössze egy válaszadó írt negatív véleményt, azt hangsúlyozva, hogy tudományosabb tartalomra számított.A többiek pozitív véleményt fogalmaztak meg, és több mint 90%javasolta a barátainak is, hogy vegyenek részt a következő Lányok Napján.

Néhány visszajelzés:

“Abban a reményben vettem részt a Lányok Napján,hogy megtalálom álmaim munkahelyét, és ez is bejött.”

“Én biztosan megyek jövőre is,hogy ezeket az élményeket megint átélhessem.”

„Meglepően érdekes volt ahhoz képest,hogy én egy humán beállítottságú embernek tekintem magam.”

“Nagyon színvonalas volt,az ember kedvet kap egy ilyen nap után a mérnöki pályához.”

“Rájöttem, hogy teljesen tévesen feltételeztem a programozásról.Ugyanúgy benne van a kreativitás, hiszen gyakorlatilag bármit létrehozhatok,amit szeretnék.”

Hasonlóan sikeres volt a “Szerepmodellek bemutatása” programsorozat, ahol a résztvevők olyan vezető vállalatok, kutatóintézetek munkatársai voltak, akik szakmai vagy magánéletükből hozott jó példákkal, eredményeikkel tudták inspirálni a fiatal közönséget.

Visszajelzések:

“Nagyon hasznos volt, hogy személyes tapasztalataikat mesélték el nekünk.”

„Sokkal biztosabbá tett abban, hogy mérnöki pályára kell mennem.”

“Más perspektívából, személyes példákon keresztül kaphattunk képet a kutatói létről,ami segített eloszlatni bennem sok kérdést, sztereotípiát.“

„Érdekesnek és inspiratívnak találtam a mai napot.”

Képzés, workshop, tréningek és az azzal kapcsolatos tapasztalatok a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével

A képzések és tréningek során többek között foglalkoztunk a teljesítménymotivációval, a személyiségjegyek kibontakoztatásával és fejlesztésével tesztek és gyakorlatok segítségével. Képességek és kulcskompetenciákaikat is felmértük, elemeztük miben érzik magukat a legerősebbnek és leghatékonyabbnak. A résztvevők bizonyos témákat a csoportból kiválasztott ’kritikus barát vagy barátok’ társaságában, azok véleményével és segítségével dolgoztak fel. Az így rendelkezésre álló információkat és reflexiókat a fejlesztő szakember segítségével beépítették az egyéni fejlesztési tervükbe. Az interaktív tréning a “nők a tudományban/ technológiában”témához kapcsolódó sztereotípiákról szólt, mindez a résztvevők saját élményeire alapozva. Tippeket kaptak az ilyen helyzetek kezelésére,a női szerepvállalás elfogadására. Az egymással megosztott élmények pedig megerősítették bennük, hogy nincsenek egyedül, a közösség egy védőhálót biztosít számukra.

A pozitív példaképek proaktív népszerűsítése a médián keresztül

Az Egyesület missziójának része a nők tudományos szerepének támogatása,a figyelem felhívása a nők tudományos teljesítményére. Ezért fontos szempont volt a díjazottaknak nyújtott mentorszolgáltatás során,hogy olyan szituációkat gyakoroljanak,olyan praktikákkal találkozzanak,melyek segítik őket a médiaszereplésben.A Kiválósági Díj díjazottaival több interjú készült különböző célcsoportokat elérő médiumokban,aminek hatására nem csak a szakma,hanem a széles közönség is megismerkedhetett munkásságukkal,inpiráló személyiségükkel.Az interjúk nem a megszokott akadémiai környezetben,hanem emberközelibb szituációban készültek,a díjazottak személyiségét helyezték a középpontba,ezzel megteremtve,hogy munkájuk kijusson az akadémia falain kívülre.A médiszereplések további célja volt megerősíteni a díjazottakat abban, hogy teljesítményük az egész társadalom számára fontos és motiváló.A megjelent interjúkat,tv-s és rádiós beszélgetéseket a közösségi oldalak is megosztották,ami további tömegeket ért el.

A tervezetthez képest a megvalósított programban történt eltérések és azon módosítások oka

Komoly eltérés nem volt a tervezetthez képest. Dátum és helyszín módosulás volt néhány programnál, ennek oka, hogy a résztvevők az eredetileg tervezett időpontban nem tudtak volna részt venni a programon, így kerestünk egy olyan időpontot, amikor a lehető legnagyobb létszámmal tudtuk megvalósítani a programot (érintett programok: pályaorientációs tábor, mentorszolgaltatás). Pozitív eltérés, hogy több időt tudtunk szánni az egyéni fejlesztésre és a “Szemléletformáló találkozások” eseménysorozaton is többen vettek részt a tervezetthez képest.

Sajnos a Kiválósági Díj díjazottainak szóló mentorszolgáltatáson a tervezetthez képest kevesebben vettek részt, ennek pótlásáról egyeztetések zajlanak a díjazottakkal,a mentorok rugalmasan állnak az időpontok kiválasztásához, a mentoráltakon múlik.

Egyéni fejlesztést megvalósító szakember személye változott, mert az eredetileg tervezett szakember egyéb váratlan kötelezettségei miatt nem tudta vállalni a feladatot.

Az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok közötti eltérés és röviden indoklása a változásnak

A programban résztvevők számában, az országos programsorozat által érintett települések,a tervezett bemutatandó női szerepmodellek és a szemléletformáló előadások/workshopok száma pozitív irányba változott. A tervezett nyilvános megjelenések száma kevesebb lett, mégis a legtöbb kiemelt médiumban szerepeltünk. Illetve annak ellenére,hogy a helyszínlágotagások száma elmaradt a tervezettől, mégis öröm számunkra,hogy a programok száma viszont a tervezettnél több lett (több turnus indítása miatt).

A fotódokumentáció  itt elérhető.

 
 A program az NTP-NEER-17 -0014 számú „A nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai tehetséggondozó programok támogatása” című pályázati program keretében valósult meg.