Ebben a rovatban – az egyesület missziójával összhangban – olyan hazai pályaorientációs kezdeményezések közül válogatunk, amelyek a STEM szakmák és a tudományos pályák iránt érdeklődő általános- és középiskolás diákok, egyetemi hallgatók számára érdekesek lehetnek.

Válogatásunkkal a diákok mellett a szülők és a tanárok segítségére szeretnénk lenni abban, hogy könnyebben eligazodhassanak a lehetőségek között amikor pályaválasztás előtt álló gyermekük, tanítványaik számára a legmegfelelőbb programot keresik.

NI Mentor Program a következő generáció mérnökeiért

mentorprogram_logo

Célja

A National Instruments vállalatcsoport és debreceni leányvállalata, az NI Hungary Kft. egyik legfontosabb társadalmi küldetésének tartja, hogy reagálva a természettudományos és műszaki pályát választó diákok számának csökkenő tendenciájára, népszerűsítse ezeket a hivatásokat. Mérnökökből és tudósokból álló nemzetközi ügyfélkörének köszönhetően az NI egyedülálló tapasztalattal rendelkezik e küldetés megvalósításához, és átfogó oktatási koncepcióval igyekszik bevezetni a jövő szakembereit a műszaki tudományok izgalmas világába.

Kinek szól?

A Magyarországon 2009 óta folyamatosan bővülő program jelenleg 41 önkéntes mentorral 60 általános és középiskolában több mint 1000 diákot támogat.
Kiemelt cél a mérnöki és természettudományos területeken alulreprezentált csoportok, így a lányok pályaorientációs támogatása, ezért is csatlakozott az NI Hungary Kft. a Lányok Napja kezdeményezéshez.

Miről szól?

A program az óvodától a felsőoktatásig, sőt, akár az űrkutatásig elkíséri a jövő szakembereit korosztályuknak megfelelő eszközöket és feladatokat kínálva. A diákok valós, gyakorlatias kihívásokon keresztül első perctől kezdve gyakorolhatják a mérnöki hivatást, nem csak készülnek rá. A fiatalok tanóra vagy szakköri foglalkozás keretében ismerkednek meg a műszaki gondolkodás alapjaival. Kezdetben saját programozású autonóm robotok segítségével hajtanak végre gyakorlati feladatokat, később önálló mérés- és vezérléstechnikai alkalmazásokat is kidolgozhatnak. Az elsajátított készségekről a program résztvevői a rendszeres országos és nemzetközi szintű versenyeken is bizonyságot tehetnek.

Jövőbeni tervek

Az NI Hungary Kft. eszközökkel, munkatársai szakmai tudásával és versenyek, rendezvények szervezésével támogatja a programban részt vevő intézményeket. A program olyan népszerűnek bizonyult a diákok és az oktatási intézmények körében, hogy egyetlen cég erőforrásai már nem feltétlenül elegendőek optimális bővítéséhez. Ezért keresi a vállalat a partnerség lehetőségét olyan cégekkel és szervezetekkel, amelyek hasonlóan elkötelezettek a természettudományos oktatás és mérnökképzés támogatása iránt.

A programról bővebben:
http://hungary.ni.com/debrecen/ni-mentor-program

Kapcsolattartó:
Kárai Attila
attila.karai@ni.com
 +36 30 497 8782

Kutató Diákok Országos Szövetsége

kutdiak_logo

Célja

Összefogni azon középiskolás fiatalokat és elsőéves egyetemistákat, akik valamilyen tudományos kutatómunkát végeznek és lehetőségeket biztosítani számukra.

Kinek szól?

Középiskolásoknak és elsőéves egyetemistáknak.

Miről szól?

Konferenciák és versenyek szervezése.

Jövőbeni tervek

Minél több diák figyelmét felhívni a tudománnyal kapcsolatos lehetőségekre és megmutatni számukra a kutatás örömét.

A programról bővebben:
http://kutdiak.hu/
https://www.facebook.com/KutDiak

Kapcsolattartó:
Bényei Éva Bernadett
benyei.eva@kutdiak.hu
+36 30 580 98 00

Milestone Intézet

milestone

Célja

A Milestone Intézet a korszerű oktatás és a haladó tanulmányok országos központja, ezzel együtt a tehetséges magyar középiskolások alma matere. Személyre szabott oktatási programunk egyik fő célja az orientáció, vagyis a diákkal karöltve megtalálni, hogy mely tudományág az, amit a leginkább szeret, amiben szívesen alkot maradandót.
Erős közösséget építünk mind jelenlegi diákjaink körében, mind öregdiákjaink között. Végül, de nem utolsósorban segítjük őket, hogy a világ legjobb egyetemein kezdhessék meg felsőoktatási tanulmányaikat. Jelenleg 3-400 milestone-os diák tanul külföldi topegyetemeken. Mindezek eredményeként azt tapasztaljuk, hogy a későbbiekben, nemzetközi viszonylatban is a legjobbak közé tartoznak majd saját területükön.

Kinek szól?

Programjaink a középiskola utolsó négy évfolyamát fedik le, az ilyen korosztályú diákokat célozzák.

Miről szól?

Oktatási programunk mellett diákjaink aktív, önszerveződő közösségekbe (society) tömörülnek egy-egy hobbi vagy érdeklődési köt mentén. Ezen felül versenyekre készítjük fel tanulóinkat, önkénteskedésre biztatjuk őket, és egy olyan filozófia mentén dolgozunk velük, melynek alapja, hogy az örömmel végzett elhivatott tanulás igenis kifizetődő hosszútávon.

Jövőbeni tervek

Minél több tehetséges magyar diákot segíteni, támogatni és tudományos kiválóságra ösztökélni, függetlenül társadalmi státuszuktól.

A programról bővebben:
http://milestone-institute.org/hu

Kapcsolattartó:
Fórizs Mátyás
forizs@milestone-institute.org
+36 30 484 50 75

Engame Akadémia

Célja

Motivált középiskolásokat és egyetemistákat segítsünk abban, hogy megtalálják helyüket a világban: ráébredjenek a tehetségükre, amit aztán mentorainkkal közösen kibontakoztatnak, és megtalálják azt a külföldi egyetemi képzést, ami számukra a leginspirálóbb jövőképpel kecsegtet.

Kinek szól?

Középiskolásoknak és BA/BSc-s hallgatóknak, akik magasabb szinten, külföldön szeretnének továbbtanulni.

Miről szól?

Olyan ösztönző légkört alakítunk ki, amelynek eredményeként a diákok a nemzetközi felsőoktatásban éppúgy megállhatják a helyüket, mint a globális munkaerőpiacon. Programunk biztosítja számukra a versenyképes tudást, a szükséges kompetenciákat és szemléletmódot.

Jövőbeni tervek

Programunkat évről évre fejlesztjük, volt és leendő diákjaink visszajelzése, illetve szakértői vélemények alapján.

A programról bővebben:
http://www.engame.hu
https://www.facebook.com/engameakademia

Kapcsolattartó:
György Tamás
tamas.gyorgy@engame.hu

eDia

edia_hu_logo

Célja

A tanítást és a tanulást közvetlenül támogató, 1-6. évfolyamos diákok készségeit, képességeit mérő, azok fejlődését egyénileg követő, a tanulási problémákat feltáró, személyre szóló objektív visszajelzést biztosító online mérés-értékelési rendszer, az eDia kidolgozása és magyarországi kiépítése.

Kinek szól?

Diákoknak, pedagógusoknak, szülőknek, oktatási intézményeknek.

Miről szól?

Az oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának fejlesztésére irányuló projekt kiterjed a diagnosztikus rendszer kidolgozásának és kiépítésének összes lényeges elemére: az elméleti keretrendszerek kidolgozására, egy innovatív, 21. századi feladatokat kezelő online platform és rendszer, az eDia kidolgozására, a platformon futó közel 20.000 matematika, természettudományos és olvasás feladatok kidolgozására, továbbá a három fő műveltségi területen kívül 16 egyéb kognitív és affektív terület mérésének megalapozására. Demo teszteket lásd edia.hu/ok internetes oldalon.

Jövőbeni tervek

Az eDia rendszer folyamatos fejlesztése, illetve az esetleges lemaradások kezelése érdekében fejlesztő programok kidolgozása.
edia.hu

Kapcsolattartó:
Amennyiben számíthatunk részvételükre, kérjük, regisztráljanak itt: http://edu.u-szeged.hu/urlap/ néhány fontosabb adat megjelölésével.
A regisztráció után kollégáink felveszik Önökkel a kapcsolatot.
A projekttel, a tervezett vizsgálatokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk e-mailen vagy telefonon alábbi elérhetőségeink egyikén:
Email: iskola@edu.u-szeged.hu
Telefon: 06-62-343-063; 06-62-343-487; 06-62-544-628

Rudolf Dániel – pályaorientációs coach

Célja

Segíteni a döntésükben azokat, akik pályájukat meghatározó döntés előtt állnak (pl. felvételi), ezzel megalapozva sikeres életpályájukat.

Kinek szól?

Mindazoknak, akik középiskola után továbbtanulnak, vagy alapképzés elvégzése után mesterképzést választanak, illetve mesterképzés után doktori képzésben tanulnának tovább. Azoknak is szól, akik egy képzés elvégzése után kilépnek a munkaerőpiacra.

Miről szól?

Ha nem tudsz dönteni, vagy bizonytalan vagy a döntésedben (pl. hogy milyen sorrendet jelölj meg felvételi esetén, vagy milyen szakot válassz), akkor a pályaorientációs coaching alatt segítségemmel meg fogod tudni hozni a döntést. A döntés a tiéd lesz, de én biztosítom, hogy a legjobb döntés szülessen.

Jövőbeni tervek

Elősegíteni azt, hogy általánosan elfogadott és természetes legyen, hogy pályaorientációs döntés esetén is szakember segítségével hozzuk meg a döntést – mint más, hasonlóan nagy horderejű döntések esetében.

A programról bővebben:
rudolfdaniel.hu/palyaorientacio-coaching-alapokon/

Kapcsolattartó:
Rudolf Dániel
info@rudolfdaniel.hu
+36 70 611 77 64

SKOOL

Célja

A Skool, egy független, magyar szervezet, a Technológiai Oktatásért Alapítvány fő projektje.

A modern társadalmakban egyre fontosabb szerepet töltenek be a lányok és a nők, és jövőnk irányát meghatározza a technológiai fejlődés. Ezzel nem csak tisztában vagyunk, hanem munkánkkal támogatjuk is.

Kinek szól?

1o-18 év közötti lányoknak

Miről szól?

Nem kevesebbre vállalkoztunk, mint hogy egy újszerű oktatási formában fiatal lányoknak és nőknek használható technológiai tudást adjunk. Mindezt független szervezetként és non-profit alapon, akár úgy is mondhatnánk: szerelemből.

Programjainkkal arra törekszünk, hogy megmutassuk a fiatal lányoknak, miről szól a technológia, és hogy milyen jövőbeni karrierlehetőségek rejlenek számukra ebben az izgalmas világban. Mindezzel pedig arra szeretnénk ösztönözni és inspirálni őket, hogy a technológia területén válasszanak majd a későbbiekben továbbtanulási-, és munkalehetőségek közül.

Célunk továbbá az is, hogy a fiatalok a tanulást sikerélményként éljék meg, mint felfedező, örömteli tevékenységet. A gyakorlatias, gyermek és emberközpontú programjaink segítik a fiatal lányokat abban, hogy ők is aktív szereplőivé váljanak a technológiai innovációnak, és képesek legyenek arra, hogy saját jövőjüket alakítsák, formálják és sikereket érjenek el szakmájukban ezen a területen.

Jövőbeni tervek

Küldetésünk, hogy tevékenységünkkel pozitív társadalmi hatást indítsunk el Magyarországon. Egy olyan közösséget építünk, mely lányok és fiatal nők szakmai pályáját és sikerességüket támogatja a technológia világában, miközben elősegítjük a nemek közötti egyensúly megteremtését a szektorban. Ezen túlmenően, a Skool programjaival szeretne hozzájárulni a magyar informatikai cégek társadalmi felelősségvállalási programjainak kiszélesítéséhez is.

Hiszünk abban, hogy minél több női munkavállaló és vállalkozó szerepvállalása a technológia területén egy gazdagabb és még sokszínűbb innovációs ökoszisztéma meglétét eredményezheti.

Magyar Templeton Program

Célja

Keressük azokat a kognitív (gondolkodási, megismerési) területen kiemelkedő képességű tehetségeket, akik egy egyedülálló, elsőként Magyarországon induló, személyre szabott tehetségfejlesztő programban, a Magyar Templeton Programban vehetnek majd részt 2016. március 1-től egy egész éven át. A programba beválogatott összesen 300 Junior Templeton Fellow-nak a legkiválóbb és legsikeresebb magyar tudósok, üzletemberek és szakértők segítenek majd képzésekkel, mentorálással és számos más lehetőséggel, hogy kibontakoztathassák a bennük lévő tehetséget. A Magyar Templeton Program nem egy újabb, időigényes feladatot jelent, hanem lehetőségeket ad, és abban segít a bekerülőknek, hogy éppen abban fejlődhessenek, amire a leginkább szükségük van. A program nem kötelező foglalkozásokat, hanem önkéntesen választott fejlődési lehetőségeket tartalmaz.

Kinek szól?

10-19 éves fiatalok

Miről szól?

Egyéves, személyre szabott támogatás az egyedi igények alapján.

Jövőbeni tervek

Jelentkezés a honlapon (határidő 2015. október 20.) Az egyéni támogatás 2016. március 1-től 2017. február 28-ig tart.

A programról bővebben:
www.templetonprogram.hu

Kapcsolattartó:
Szécsi Anikó, programmenedzser
info@templetonprogram.hu