A Megtervezem: Okosjövő lányoknak program pályázatot hirdetett a shadowing programhoz kapcsolódó iskolai foglalkozások illetve tanítási órák tervezésére, székesfehérvári illetve Székesfehérvár környéki pedagógusok számára.

A pályaművet beküldő pedagógusok közül a legjobbat a novemberi gálán ünnepélyes keretek között díjaztuk.

A szakmai zsűri Zsobrák Adél, a Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium tanárnőjének pályamunkáját díjazta, aki matematikát és gazdasági ismereteket oktat. Zsobrák Adél a gazdasági ismeretek tantárgy programjába ágyazottan dolgozott ki egy, a 11. évfolyamos növendékei fejlődését középpontba állító, tanuló- és tevékenységközpontú foglalkozástervet. A pályázat erőssége, hogy az aktív tanulást a hazai pedagógusok által talán leginkább ismert tanulásszervezési eljárás, a projektmódszer alapján alkalmazza: így a foglalkozás ötlete más korcsoportokra és témákra illetve tantárgyakra is könnyen átvihető. Az önálló munka lehetősége motiválja a tanulókat az információgyűjtésre és az ismeretek alkalmazására.

Kik adhattak be pályázatot?

A pályázatra azok a pedagógusok jelentkezhetnek, akik:

–   12-18 éves korosztályt tanítanak (szaktanárként, osztályfőnökként);

–   tanítanak olyan tanulót, aki a Megtervezem shadowing programjában részt vett;

–   Székesfehérváron vagy környékén tanítanak.

Mit vártunk a pályázóktól?

–   Egy, a shadowing program tapasztalatait feldolgozó óravázlat vagy foglalkozásvázlat elkészítését.

–   A tanítási óra vagy tanítási órán kívüli foglalkozás megtartását.

–   A foglalkozáson vagy az órán legalább egy fénykép elkészítését.

–   A megtartott óráról vagy foglalkozásról rövid reflexió írását, esetleg tanulói vélemény gyűjtését.

–   A pályázat beadásával a pályázó hozzájárul, hogy a pályamunkát a Megtervezem: Okosjövő lányoknak program nyilvánosságra hozza honlapján, a közösségi média oldalain, illetve a gálavacsorán, valamint hogy az iskola a honlapján is megjeleníthesse.

–   Ha nem szeretné, hogy a pályamunkája a saját nevén szerepeljen, válasszon álnevet vagy jeligét.

–   Kérjük, jelölje meg a pályázathoz választott kategóriát, írja meg a pályázatot készítő nevét és intézményét, továbbá ha a megjelenés során jeligét vagy álnevet kíván használni, akkor azt is, és adja működő elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím).

Milyen követelményeknek kellett megfelelni? – letölthető segédletek

A pályázatokat két kategóriában várjuk:

I. kategória: Óravázlat és reflexió

–   Olyan óravázlat elkészítése, amely példát ad arra, hogy hogyan építhetők be a shadowing tapasztalatai az osztálytermi munkába.

–   Az óravázlat legalább 2000 és legfeljebb 7500 karakter terjedelmű legyen (szóközökkel).

–   A reflexió legalább egy, saját készítésű fotót tartalmazzon a foglalkozásról: kérjük, ne felejtsen el a fényképen szereplő tanulóktól vagy (kiskorúak esetén) szüleiktől engedélyt kérni a kép felhasználására!

–   A reflexió terjedelme legalább 500 és legfeljebb 2000 karakter legyen.

–   A pályamunka beadható egyszerű szöveges dokumentumként (Word vagy pdf formátumban).

Az óravázlat elkészítéséhez letölthető segédletet itt talál: Inspiráció óravázlat készítéséhez – letöltés

Az elkészített fényképpel kapcsolatos jognyilatkozathoz mintát itt talál: Segédlet jognyilatkozathoz – letöltés

II. kategória: Foglalkozásvázlat és reflexió

–   Olyan foglalkozásvázlat elkészítése, amely példát ad arra, hogy hogyan segítheti a shadowing a tanórán kívüli egyéni fejlesztő munkát (tehetséggondozás, felzárkóztatás, szakköri munka).

–   Az óravázlat legalább 2000 és legfeljebb 7500 karakter terjedelmű legyen (szóközökkel).

–   A reflexió legalább egy, saját készítésű fotót tartalmazzon a foglalkozásról: kérjük, ne felejtsen el a fényképen szereplő tanulóktól vagy (kiskorúak esetén) szüleiktől engedélyt kérni a kép felhasználására!

–   A reflexió terjedelme legalább 500 és legfeljebb 2000 karakter legyen.

–   A pályamunka beadható egyszerű szöveges dokumentumként (Word vagy pdf formátumban).

Az óravázlat elkészítéséhez letölthető segédletet itt talál: Inspiráció foglalkozásvázlat készítéséhez – letöltés

Az elkészített fényképpel kapcsolatos jognyilatkozathoz mintát itt talál: Segédlet jognyilatkozathoz – letöltés

További használható óravázlatok:

Kémia/Fizika/Matematika/Biológia óravázlat készítéshez – letöltés

Osztályfőnöki óravázlat Karrierutak – letöltés

Segédlet óravázlathoz Példaképek – letöltés

Milyen szempontok alapján értékelt a zsűri?

A zsűri kategóriánként értékel, és a legkiválóbb pályamunkákat javasolja díjazásra. A zsűri mindkét kategóriában azonos szempontsor alapján értékel. A legfontosabb értékelési szempontok:

–   Formai szempontok betartása: betart-e minden formai követelményt;

–   Kommunikációs érték: követhető, világos-e a közlendője;

–   Kreativitás: mennyire választ egyedi, érdekes megoldásokat;

–   Reflexió: elgondolkodik-e tapasztalaton, próbálja-e értelmezni azokat;

–   Szakszerűség: mennyire pontosan jelenik meg a pályaműben a vállalat vagy a munkakör több jellegzetessége;

–   Igényesség: nyelvileg pontos, tetszetős, küllemére is vonzó munkát készített-e.

Mit nyerhet egy jól sikerült pályázattal?

–   Lehetőséget a Megtervezem gálavacsorán való részvételre, és ezzel lehetőséget a shadowing program partnereivel való megismerkedésre

–  A pályázat fődíját egy tablet / e-book

–   Lehetőséget a Megtervezem: Okosjövő lányoknak program honlapján és közösségi média kapcsolataiban való megjelenésre.

Hogyan és mikor lehetett a pályázatot beadni?

–   A pályázatot egyénileg vagy más kollégákkal együttműködésben lehet benyújtani.

–   A pályázatot folyamatosan, de legkésőbb a pályázati határidő lejártáig küldheti el. A beadási határidő: 2016. november 6-án éjfél.

–   A beadás módja: elektronikusan, az alábbi email címen:

megtervezem.okosjovo@gmail.com

A ♀tervezem program nem jöhetett volna létre az amerikai egyesült államokbeli AAUW szakmai szervezet és az Alcoa Alapítvány nagylelkű támogatása nélkül.