Map Unavailable

Időpont
Dátum: 2020. 09. 10.
15:00 - 17:00 0
Esemény felvétele saját naptárba

Helyszín


A következő Tanárok Napja online esemény célja, hogy a részt vevő pedagógusoknak segítséget nyújtson abban, hogy támogatni tudják a tanulókat a számukra legmegfelelőbb továbbtanulási lehetőség, szakma, karrier megtalálásában, a pályaválasztási döntéseik meghozatalában.

Kikre számítunk?

Tanárok Napja esemény elsősorban középiskolákban matematikát, informatikát tanító pedagógusok és osztályfőnökök számára nyitott program.

Miért különleges ez a Tanárok Napja?

Bemutatkozik a SMARTIZ program, amely egy ingyenes, 10. évfolyamos lányoknak szóló, matematikai és informatikai készségeket fejlesztő, heti rendszerességű, szakkör jellegű foglalkozás.

Az egyéni mentorálással, kommunikációs készségek fejlesztésével kiegészített program a résztvevők pályaorientációját is segíti.

A SMARTIZ támogatója a Morgan Stanley, melynek munkatársai mentorként is bekapcsolódnak a diákok fejlesztésébe.

Miért érdemes részt venni a Tanárok Napján?

A résztvevők – a Lányok Napja®  programhoz hasonlóan – betekintést nyerhetnek a természettudományokhoz, technológiához, mérnöktudományokhoz és matematikához szorosan kapcsolódó szakmák világába, kapcsolatot alakíthatnak ki a Morgan Stanley Elemző Kft. képviselőivel, résztvevők a lányok számára is közvetíthető jó példákkal, követhető és inspiráló mintákkal találkoznak.

A csatlakozó pedagógusok az online oktatáshoz alkalmazható módszereket, ötleteket is  kapnak, melyeket a program során workshop formájában kipróbálunk.

Ezen felül itt lehetőségük van találkozni a szeptemberben induló SMARTIZ programot szervező, monitorozó és a szakkört tartó szakemberekkel, és így elindulhat egy olyan szakmai párbeszéd, amely végső soron a programba jelentkező tanulók eredményességét alapozhatja meg.

A korábbi évektől eltérően az idei programot a nem Budapesten és környékén élő diákoknak is meg tudjuk nyitni, mivel a résztvevők idén online kapcsolódhatnak be a foglalkozássorozatba.

Miért tartjuk fontosnak bevonni a programba a pedagógusokat?

Ahhoz, hogy a  program a tanulók valós igényeire válaszoljon, és valóban segítse a tanórai matematika tanulást és támogassa a diákok pályaválasztását, szükségünk van az Ön tudására, tapasztalatára és véleményére is.

Ezen a Tanárok Napja programon műhelymunka keretein belül Ön is megfogalmazhat olyan szempontokat, problématerületeket, amelyeket megragadva a program sikerrel építkezhet.

A program során fontosnak tartjuk, hogy közben is konzultációs lehetőséget ajánljunk, mert célunk az órai munka kiegészítése, az ott szerzett tudás elmélyítése. Legfőbb célunk, hogy a jelentkező tanulókat sikerélményhez juttassuk és valljuk, hogy csak a lányok tanáraival egymást erősítve érhetünk el eredményt.

Az Ön részvételére is számítunk az online Tanárok Napja eseményünkön!

Csatlakozás a regisztrációs felület kitöltésével:

REGISZTRÁCIÓ 

További információk: 

lucia.hodosy@nokatud.hu


+36 20 9361 365

Megosztás:

© 2019 Nők a Tudományban Egyesület. Minden jog fenntartva.