mta logo

Nők a tudományban Kiválósági Díj 2016

A Nők a Tudományban Egyesület
a Magyar Tudományos Akadémia szakmai közreműködésével
és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság védnökségével meghirdeti a
Nők a Tudományban Kiválósági Díjat
Agrártudományok tématerületen

Hiszünk benne, hogy a sikeres kutatók és innovátorok felkutatása, bemutatása és jutalmazása kiemelten fontos Magyarország tudományos és gazdasági versenyképessége szempontjából.  Különösen fontosnak érezzük a fiatal kutatónők támogatását, ezért a Nők a Tudományban Egyesület 2013-ban megalapította a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat. Az elismerést olyan fiatal kutatónők nyerhetik el, akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak fel szakterületükön, és aktív részesei a hazai tudományos életnek; mindemellett készek részt vállalni a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséből a fiatal lányok körében, így inspirálva környezetüket. A fiatal kutatók elismerésével szeretnénk sikereiket hazai szinten is láthatóvá tenni, egyben megerősíteni őket abban, hogy teljesítményük az egész társadalom számára kiemelkedő fontossággal bír. A díjak odaítéléséről a Nők a Tudományban Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia által felállított tudományos szakmai bizottság dönt. A díj fővédnöke Prof. Hargittai Magdolna akadémikus.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a szakmai munkásságot elismerő díj átadására 2017. március 8-án kerül sor. A díjazottak tárgyi jutalomban részesülnek.

Pályázati feltételek:

A díjra pályázhatnak olyan, PhD fokozattal rendelkező magyar állampolgárságú vagy magukat magyar nemzetiségűnek valló kutatónők, akik

  • kiemelkedő kutatási vagy technológiai tevékenységet végeznek az adott tématerületen,
  • aktív részesei a hazai K+F világnak,
  • tevékenységük elsősorban Magyarországon működő kutatóintézetekhez, egyetemekhez, cégekhez köthető,
  • a pályázat beadásakor még nem töltik be a 40. életévüket.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a jelölt személyes adatait,
  • a jelölt szakmai munkásságának bemutatását (maximum 1 oldalon),
  • a pályázó szakmai önéletrajzát, tématerülettel kapcsolatos publikációinak, eredményeinek, szabadalmainak és kitüntetéseinek felsorolását,
  • két ajánlólevelet a tématerület elismert szakembereitől.

A pályázat beküldésének módja:

  • A levél tárgyában fel kell tüntetni a “Nők a Tudományban Kiválósági Díj – Agrártudományok” megjelölést.
  • A pályázat beérkezéséről, illetve eredményéről a pályázó elektronikus úton kap visszaigazolást.

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a díjat nyert pályázók nevét a pályázat kiírója nyilvánosságra hozza.

A pályázat beküldésének határideje: 2017. január 9. 24,00 óra

További információk:  info@nokatud.hu